BIKA_60_51.jpg

W Polsce, w obecnym stanie prawnym, nie ma możliwości legalnego zaopatrzenia się w marihuanę i wykorzystywania...

BIKA_60_24.jpg

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych...

BIKA_60_14.jpg

We wrześniu pacjenci, którzy ukończyli 75. rok życia, na mocy Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie...

BIKA_60_04.jpg

Rabaty, gratisy, faktury za usługi marketingowe, konkursy i wiele innych korzyści może uzyskać apteka...

Temat numeru

Prawo i dokumentacja

BIKA_60_12.jpg

Prawo w pigułce - Certyfikat kwalifikowany

Ustawa wprowadziła zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w zakresie podpisu elektronicznego. W obecnej sytuacji prawnej nie istnieje już pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym była mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ponieważ ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zastąpiła ustawę o podpisie elektronicznym, dostosowując tym samym przepisy prawa polskiego do norm UE, w szczególności do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. opublikowanego dnia 28 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie eIDAS).

BIKA_60_14.jpg

Zasady wystawiania recept dla pacjentów 75+

We wrześniu pacjenci, którzy ukończyli 75. rok życia, na mocy Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uzyskali prawo do otrzymania wybranych leków bezpłatnie. W praktyce realizacja recept wystawionych w ramach programu 75+ wzbudza wiele pytań i wątpliwości.

Co jest reklamą a co informacją , czyli o promowaniu się aptek

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nowelizująca art. 94a Prawa farmaceutycznego, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Ponadto art. 94a ust. 1a Prawa farmaceutycznego wprowadził zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Z praktyki apteki

BIKA_60_29.jpg

„Boli mnie głowa i nie mogę spać” - profesjonalne doradztwo w aptece

Pacjenci zgłaszają się do apteki z różnymi dolegliwościami. Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy i próba odpowiedzi na pytanie, jak zachować się w obliczu standardowych przypadków, z którymi zwracają się do nas pacjenci, a także, w jaki sposób z nimi rozmawiać, żeby nasza porada była skuteczna i aby do nas wracali.

Pacjent w aptece

Dobre bakterie na problemy ginekologiczne

Terapie przy udziale mikroorganizmów probiotycznych zyskują na znaczeniu, także w schorzeniach ginekologicznych. Są stosowane jako kuracja wspomagająca w infekcjach miejsc intymnych, ale także jako profilaktyka w dolegliwościach kobiecych o charakterze nawrotowym. Dobór odpowiednich szczepów mikroorganizmów determinuje skuteczność terapii.

Okiem eksperta

BIKA_60_57.jpg

Autorytet farmaceuty - jak go zbudować?

Od lat specjalistami w zakresie edukacji zdrowotnej dla społeczeństwa nie są lekarze i farmaceuci, ale trenerzy personalni, instruktorzy fitness oraz dietetycy. Marketerzy przekazują informacje o zdrowiu za pomocą materiałów promocyjnych. Jak przebić się przez chaos informacyjny i prawdziwie wpływać na ludzi? Przydaje się tu wypracowany i niekwestionowany autorytet. W zawodzie farmaceuty to nie lada wyzwanie.

Materiały dla pacjentów

BIKA_60_63.jpg

Łuszczyca – niezakaźna, niezłośliwa, nieuleczalna!

Łuszczyca jest chorobą przewlekłą, w przebiegu której okresy remisji przerywane są wysiewem zmian skórnych. To najpopularniejsze schorzenie dermatologiczne, na które cierpi 3% populacji, bez względu na płeć. Stanowi poważny problem, gdyż aktualnie jest nieuleczalna, a jedyne, co można zrobić, to łagodzić uporczywe objawy. Nie ustalono jednoznacznie, co ją wywołuje. Obecnie wiadomo, że jest to choroba niezakaźna, niezłośliwa i przewlekła o podłożu genetyczno-immunologicznym. Łuszczyca może mieć różne nasilenie: postać ciężką (8% chorych), umiarkowaną (25% chorych) lub łagodną (65% chorych).

Archiwum