Temat numeru

BIKA_62_05.jpg

Forma prawna apteki a ciągłość jej trwania

Każdy farmaceuta, który prowadzi własną aptekę, z prawnego punktu widzenia jest również przedsiębiorcą. Ma zatem do wyboru takie same jak inni przedsiębiorcy formy organizacyjno-prawne, w ramach których może prowadzić swoją działalność, a każda z nich ma swoje dobre i złe strony. Którą zatem wybrać i czym kierować się, dokonując wyboru? Czy raz wybraną formę można zmienić? Jakie znaczenie ma wybrana forma prawna dla możliwości zapewnienia ciągłości trwania apteki?

Prawo i dokumentacja

Z praktyki apteki

Pacjent w aptece

BIKA_62_46.jpg

Badania krwi: jak interpretować wynik?

Morfologia krwi obwodowej, powszechnie zwana badaniem krwi, to jedno z podstawowych badań diagnostycznych dostarczających licznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Jej wyniki są wykorzystywane w badaniach przesiewowych, przy potwierdzaniu diagnozy choroby, w czasie monitorowania leczenia, a także w próbach klinicznych podczas wprowadzania nowych leków.

BIKA_62_53.jpg

Zioła w ciąży

Wszyscy wiemy, jak niebezpieczne może być stosowanie leków syntetycznych przez kobiety w ciąży. Nie do końca poznane są bowiem działania niepożądane oraz możliwy wpływ teratogenny i embriotoksyczny wielu medykamentów. Wynika to z różnych przyczyn, m.in.: ze zbyt małej liczby przeprowadzonych badań, z niemożności przeprowadzenia testów, z faktu, iż doświadczenia przeprowadza się na zwierzętach, co nie zawsze przekłada się na organizm ludzki.

Archiwum

Materiały dla pacjentów

BIKA_62_63.jpg

Modne witaminy: co warto stosować?

Witaminy to różnorodna grupa związków chemicznych, mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu naszego organizmu. Mogą być pochodzenia naturalnego, dostarczanego z pożywieniem bądź syntetycznego – leki lub suplementy diety. O ile te pierwsze można stosować do woli, tak stosowanie tych drugich trzeba dobrze przemyśleć, gdyż w nadmiarze, jak wszystko, zaszkodzą.

Pytania czytelników

Czy apteka ma obowiązek przyjmowania opakowań po lekach/przeterminowanych leków od pacjentów?

Pomimo zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), która kwalifikuje farmaceutyki jako substancje, które mogą powodować, że odpady zostaną uznane za niebezpieczne, polski ustawodawca nie nakłada na apteki obowiązku przyjmowania przeterminowanych leków lub pozostałych po lekach opakowań od pacjentów.

Przy okienku

Archiwum