Aktualności

II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - ISTEBNA 2018

Zapraszamy Państwa do udziału w II Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 27 stycznia 2018 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP....

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Podsumowanie Roku w Śląskiej Farmacji Szpitalnej" - Katowice - 12.01.2018 r.

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia, Śląski Wojewódzki Konsultant ds. farmacji szpitalnej oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Częstochowa zapraszają Kierowników Aptek Szpitalnych, Kierowników...

Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany termin posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 19 grudnia 2017 r.

Komunikat AOTMiT dotyczący ankiet wysłanych do podmiotów leczniczych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że 14 grudnia 2017 roku na ogólny adres e-mail...

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej oraz Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej

Dyrektor Szpitala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 ogłasza konkurs na stanowisko: pielęgniarki oddziałowej Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej...

Rozkład godzin pracy aptek - Powiat Zawierciański - 2017-12-12

W dniu 11.12.2017 r. wpłynął do ŚIA wniosek Starostwa Powiatowego w Zawierciu (plik PDF w załączeniu) z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu...

Rozkład godzin pracy aptek - Powiat Gliwicki- 2017-12-12

W dniu 08.12.2017 r. wpłynął do ŚIA wniosek Starostwa Powiatowego w Gliwicach (plik PDF w załączeniu) z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy...

Rozkład godzin pracy aptek - Powiat Będziński- 2017-12-12

W dniu 06.12.2017 r. wpłynął do ŚIA wniosek Starostwa Powiatowego w Będzinie (plik PDF w załączeniu) z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin...

Rozkład godzin pracy aptek - Powiat Będziński- 2017-12-12-aktualizacja załącznika

W dniu 06.12.2017 r. wpłynął do ŚIA wniosek Starostwa Powiatowego w Będzinie (plik PDF w załączeniu) z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin...

Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.12.2017 r.

Specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.12.2017 r.

Specjalista w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.12.2017 r.

Informacja z portalu e-dukacja.pl - 11.12.2017 r.

Informacja w sprawie wycofania czterech szkoleń z portalu e-dukacja.pl

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Najważniejsze zmiany podatkowe wchodzące w życie od 1.01.2018 r.

Zestawienie najważniejszych zmian podatkowych wchodzących w życie od 1.01.2018 r. 1.) Wynagrodzenia (Dz. U. z 15 września 2017 r. poz. 1747 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1747) - minimalne wynagrodzenie...

Termin wystawienia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym

W związku z często powtarzającym się z Państwa strony pytaniem, do jakiego terminu sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie pacjenta, informuję, że godnie z art. 106 b ust. 3 pkt 1 ustawy...

Komunikat NIA w sprawie rozpoczęcia procedury podłączeniasię aptek do ZSMOPL

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 7.12.2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury podłączania się aptek do systemu produkcyjnego Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Zapytanie ofertowe – audyt trzech centrali telefonicznych należących do Ministerstwa Zdrowia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu trzech centrali telefonicznych należących do Ministerstwa Zdrowia.

Wyjaśnienia dotyczące projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi na temat projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, wyjaśniamy, że zawierają one nieprawdziwe informacje. Nieprawdą jest, że...

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Ogłoszenie o podziale środków finansowanych na realizację dodatkowych zadań w zakresie interwencji: Utworzenie sieci ośrodków referencyjnych

Zobacz więcej: Uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji:...

Ogólnopolski Dzień Szczepień

Choroby zakaźne cały czas zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed tymi chorobami, powikłaniami związanymi z nimi, trwałym uszczerbkiem zdrowia...

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020

Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,...

200 lat Farmakopei Polskiej

Informacja z 5 grudnia 2017 r. o jubileuszu 200 lat Farmakopei Polskiej oraz komunikat nr 1 Prezesa URPLWMiPB z 4 grudnia 2017 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej...

Petycja w sprawie elektronicznej rejestracji, wprowadzenia ankiet online na stronach urzędów oraz wprowadzenia lepszego kontaktu z lekarzami i urzędami

Korzystne zmiany dla pacjentów w projekcie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Wczoraj (5 grudnia) w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych...

Petycja w sprawie miesięcznej kontroli żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Archiwum