Aktualności

II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB - Warszawa - 23.09.2017 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w II Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 23 września 2017 r. Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy współudziale...

Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany termin posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 19 września 2017 r.

VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - 7-9 września 2017 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie ma przyjemność zaprosić Państwa na VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, które odbędą się 7-9 września 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Łabędzi Ostrów w Pięknej...

Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany termin posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 6 września 2017 r.

Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany termin posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 22 sierpnia 2017 r.

Zmarła mgr farm. Hanna Kaczmarczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 sierpnia 2017 r. zmarła w wieku 93 lat mgr farm. Hanna Kaczmarczyk (z d. Kozłowska), pracownik apteki "Pod Orłem" w Katowicach.

Projekt obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych na 1.09.2017 r.

18.07.2017 r. ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września...

AOTMiT zbiera dane niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń – nieinwazyjna wentylacja mechaniczna

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, o możliwości udostępnienia Agencji danych...

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2017 r.

W porównaniu do XXXIV obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2017 r., projekt XXXV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:   I. Statystyki projektu XXXIV obwieszczenia Ogółem do...

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 13.00.

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący przekazywania umowy ze świadczeniodawcami w postaci dokumentu elektronicznego (UMX w wersji 3.7).

Ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie honorowego krwiodawstwa

W nawiązaniu do prośby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach informujemy, że w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15 znajdują się nieodpłatne...

Informacja w sprawie uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych farmaceuty i technika farmaceutycznego z Ukrainy

W związku z docierającymi do Śląskiej Izby Aptekarskiej pytaniami w sprawie zatrudnienia w aptece techników i farmaceutów z Ukrainy przesyłamy do wiadomości pismo z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

Informacja ws. uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych farmaceuty i technika z Ukrainy

W związku z docierającymi do Śląskiej Izby Aptekarskiej pytaniami w sprawie zatrudnienia w aptece techników i farmaceutów z Ukrainy przesyłamy do wiadomości pismo z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów – przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu. Ustalono: przyjęcie tekstu projektu, skierowanie do uzgodnień wewnętrznych...

Ministerstwo Zdrowia wspiera walkę z otyłością w Mysłowicach

Urząd Miasta Mysłowice utworzył pierwsze grupy wsparcia dla osób z otyłością. Było to możliwe dzięki zwycięstwu w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia...

14 sierpnia 2017 r. biuro SIA otwarte w godz. 8.00-13.00

Informuję, że w poniedziałek, 14 sierpnia 2017 r. biuro Śląskiej Izby Aptekarskiej będzie otwarte wyjątkowo w godzinach 8.00-13.00. Dyżur w tym dniu będzie pełnił Pan Lech Wróblewski (tel. 32-6089766).

Komunikat DSOZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 10.08.2017 roku podpisał zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki...

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda

Nagroda im. bł. Gerarda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Informujemy, że Regulamin przyznawania...

Ogłoszenie zawierające listę realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w ramach zadań pn. edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej”

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz....

Posiedzienie n-s - Katowice - 10.08.2017 r.

Śląska Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkolenie, które odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. w Katowicach.

Posiedzenie n-s - Katowice - 10.08.2017 r.

Śląska Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkolenie, które odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. w Katowicach.

Publikacja projektu rozporządzenia w sprawie ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego...

NFZ o wymiarze kar umownych nakładanych na apteki

Przesyłamy do wiadomości informację w sprawie metodyki postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki.

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – referował Pan...

Rozkład godzin pracy aptek - Miasto Żory - 2017-08-07

W dniu 07.08.2017 r. wpłynął do ŚIA wniosek Urzędu Miasta Żory (plik PDF w załączeniu) z prośbą o zaopiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Żory. Wniosek...

Ministerstwo wspiera zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci

Prawidłowe nawyki żywieniowe najsilniej kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Wpływ na ten proces mają przede wszystkim rodzice. Dla malucha ważne jest nie tylko to, co znajdzie się na talerzu, wielkość...

Wniosek o wyróżnienie mgr farm. Edwarda Kaszy 2017-08-08

Wniosek o wyróżnienie mgr farm. Edwarda Kaszę odznaką Pharmaciae Seniori 2017-08-08.

Wniosek o wyróżnienie mgr farm. Stanisławy Czarskiej 2017-08-08

Wniosek o wyróżnienie mgr farm. Stanisławy Czarskiej odznaką Pharmaciae Seniori 2017-08-08.

Archiwum