Pacjent w aptece

bika_64_pacjent.png

Pacjent, który się wstydzi

W komunikacji farmaceuty z pacjentem, pomimo dobrych intencji obu stron, pojawiają się różne trudności. Są one najczęściej wynikiem braku rzetelnego wywiadu, pośpiechu, niezrozumienia czy rozbieżnych oczekiwań. Proces komunikacji komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli przedmiotem rozmowy jest sfera szeroko pojętej intymności pacjenta i kiedy pojawia się wstyd. Trudno w takiej sytuacji o rzeczową rekomendację przy jednoczesnym zachowaniu komfortu zarówno pacjenta, jak i farmaceuty.

BIKA_63_30.jpg

Środki na alergię bez recepty - kiedy lek, kiedy suplement?

Alergia to nieprawidłowa reakcja na bodźce (zwane w tym kontekście alergenami), które w normalnych warunkach nie stanowią zagrożenia. Układ odpornościowy rozpoznaje je w błędny sposób, co prowadzi do reakcji nieadekwatnej i nadmiarowej, inicjując proces uszkadzania tkanek. Aby temu zapobiec, konieczne staje się stosowanie leków przeciwalergicznych. Są one dostępne zarówno na receptę, jak i odręcznie.

supplements.jpg

Varicose veins – causes, symptoms and pharmaceutical treatment

Varicose veins are swollen, enlarged veins that bulge the skin surface.1 They are usually purplish or bluish in color, and mostly appear on the backs of the legs or calves,2 although varicose veins can occur elsewhere. Veins have pairs of leaflet valves to prevent blood from flowing backwards (venous reflux). Leg muscles pump the veins to return blood to the heart against the effects of gravity. When veins become varicose, the leaflets of the valves no longer meet properly, and the valves do not work (valvular incompetence).3

BIKA_62_46.jpg

Badania krwi: jak interpretować wynik?

Morfologia krwi obwodowej, powszechnie zwana badaniem krwi, to jedno z podstawowych badań diagnostycznych dostarczających licznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Jej wyniki są wykorzystywane w badaniach przesiewowych, przy potwierdzaniu diagnozy choroby, w czasie monitorowania leczenia, a także w próbach klinicznych podczas wprowadzania nowych leków.

BIKA_62_53.jpg

Zioła w ciąży

Wszyscy wiemy, jak niebezpieczne może być stosowanie leków syntetycznych przez kobiety w ciąży. Nie do końca poznane są bowiem działania niepożądane oraz możliwy wpływ teratogenny i embriotoksyczny wielu medykamentów. Wynika to z różnych przyczyn, m.in.: ze zbyt małej liczby przeprowadzonych badań, z niemożności przeprowadzenia testów, z faktu, iż doświadczenia przeprowadza się na zwierzętach, co nie zawsze przekłada się na organizm ludzki.

Archiwum