Prawo i dokumentacja

Prawo w pigułce

W dniu 27 października Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół roboczy do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej („Zespół”). Na czele powołanego zespołu ma stanąć obecny wiceminister zdrowia, Marcin Czech. Jak czytamy w dokumencie, podstawowym zadaniem grupy roboczej jest „wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.”

BIKA_67_25.jpg

PIP kontroluje aptekę

Nie tylko Inspekcja Farmaceutyczna ma prawo kontrolować apteki. Uprawnienia takie przysługują także Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ministrowi zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organom podatkowym i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę może przeprowadzić również Państwowa Inspekcja Pracy. Jak przebiega kontrola PIP? Jakie uprawnienia mają inspektorzy? Jakie są prawa i obowiązki apteki w trakcie i po zakończeniu kontroli?

BIKA_66_16.jpg

Jak wdrożyć RODO w aptece?

Czym jest RODO? Jakie dane zgodnie z RODO uznaje się za dane wrażliwe? Czy każda apteka ma obowiązek prowadzić rejestr czynności zgodnie z RODO i powołać Inspektora Danych Osobowych? Artykuł stanowi krótką analizę, a jednocześnie próbę odpowiedzi na pytanie, jak nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wpłyną na funkcjonowanie aptek.

BIKA_66_27.jpg

Tabletka „dzień po” na receptę transgraniczną?

Po wprowadzeniu przepisów uniemożliwiających zakup tabletki „dzień po” bez recepty organizacje wspierające prawa kobiet rozpoczęły poszukiwania sposobów umożliwiających otrzymanie jej bez konieczności odbycia wizyty u lekarza. Jednym z proponowanych rozwiązań jest recepta online od zagranicznego lekarza, tzw. recepta transgraniczna. Czy farmaceuta powinien ją zrealizować?

BIKA_65_32.jpg

Recepta weterynaryjna w aptece

Zdarza się, że w drzwiach apteki pojawia się pacjent z receptą wystawioną przez lekarza weterynarii na lek stosowany u ludzi. Czy aptekarz może odmówić realizacji takiej recepty? W niniejszym artykule wyjaśniono podstawy wydania i realizacji recepty weterynaryjnej oraz najistotniejsze kwestie praktyczne, które w naszej ocenie mogą mieć znaczenie zarówno dla kierowników apteki, jak i farmaceutów czy techników farmaceutycznych.

Polecamy

Archiwum