Prawo i dokumentacja

nowe_zasady.jpg

Nowe zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

W dniu 25 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która przewiduje wiele zmian w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W niniejszej publikacji prezentujemy zestawienie najważniejszych zmian z punktu widzenia podmiotów, które prowadzą aptekę ogólnodostępną lub mają zamiar w najbliższej przyszłości rozpocząć tego typu działalność.

technik_farmaceutyczny.jpg

Technik farmaceutyczny na stażu

Praktyka techników farmaceutycznych to dwuletni okres nauki w aptece po ukończeniu technikum. Ma na celu pogłębienie zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu farmacji oraz doskonalenie umiejętności praktycznych związanych ze sporządzaniem leków recepturowych oraz wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jakie warunki musi spełnić apteka, aby przyjąć praktykanta-technika?

BIKA_63_19.jpg

Procedura kontroli recept

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia może nadzorować realizację recept nierefundowanych? Jak reagować, gdy kontroler zaczyna interesować się dokumentami spoza zakresu kontroli? Z zagadnieniem prawnej regulacji nadzoru nad realizacją recept wiąże się wiele pytań. W niniejszym artykule odpowiadamy na najczęstsze wątpliwości dotyczące tego tematu.

Archiwum