Pytania czytelników

Czy apteka ma obowiązek przyjmowania opakowań po lekach/przeterminowanych leków od pacjentów?

Pomimo zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), która kwalifikuje farmaceutyki jako substancje, które mogą powodować, że odpady zostaną uznane za niebezpieczne, polski ustawodawca nie nakłada na apteki obowiązku przyjmowania przeterminowanych leków lub pozostałych po lekach opakowań od pacjentów.

Archiwum