Temat numeru

BIKA_63_04.jpg

Apteka w e-commerce

W dobie ostrej konkurencji cenowej i walki o pacjenta apteki poszukują nowych dróg rozwoju, a jedną z nich jest wykorzystanie internetu. Z jakich narzędzi i możliwości może zatem korzystać apteka, aby zwiększyć swoje przychody? Czy warto – a jeśli tak, to w jakiej formie – otworzyć aptekę internetową? Jakie są inne drogi rozwoju? I co zrobić, aby przypadkiem nie złamać zakazu reklamy aptek?

BIKA_62_05.jpg

Forma prawna apteki a ciągłość jej trwania

Każdy farmaceuta, który prowadzi własną aptekę, z prawnego punktu widzenia jest również przedsiębiorcą. Ma zatem do wyboru takie same jak inni przedsiębiorcy formy organizacyjno-prawne, w ramach których może prowadzić swoją działalność, a każda z nich ma swoje dobre i złe strony. Którą zatem wybrać i czym kierować się, dokonując wyboru? Czy raz wybraną formę można zmienić? Jakie znaczenie ma wybrana forma prawna dla możliwości zapewnienia ciągłości trwania apteki?

BIKA_61_03.jpg

Błąd na recepcie: kiedy można wydać lek?

Prawidłowo wystawiona recepta umożliwia wydanie pacjentowi produktu leczniczego zgodnie z ordynacją lekarską. W przypadku recept na leki objęte refundacją ze środków publicznych przestrzeganie zasad dotyczących wystawiania i realizacji recept jest o tyle istotne, że płatnik publiczny kontroluje prawidłowość całego procesu, a w sytuacji niezgodności z przyjętymi zasadami stosuje sankcje finansowe w odniesieniu zarówno do lekarzy, jak i farmaceutów odpowiedzialnych za wydanie leku pacjentowi.

apteka.jpg

Apteka pod lupą kontrolera

Inspektorzy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nie są jedynymi kontrolerami, którzy mogą zapukać do drzwi apteki. Coraz częściej apteki kontroluje także Państwowa Inspekcja Sanitarna. Warto pamiętać, że poszczególni inspektorzy mają odmienne kompetencje, a kontrolowany nie ma obowiązku udostępniać dokumentów wykraczających poza zakres danej kontroli.

Archiwum