Temat numeru

BIKA_69_03.jpg

Co z tą reklamą?

W każdej branży reklama odgrywa istotną rolę. Umożliwia dotarcie do klientów i pokazanie, dlaczego warto wybrać właśnie ten, a nie inny produkt czy skorzystać z danej usługi. Zagadnienie to jest bardzo skomplikowane w przypadku aptek i punktów aptecznych – objętych przecież zakazem reklamy, którym też zależy na tym, żeby przyciągnąć uwagę pacjentów. Jest to wyraźnie widoczne w kontekście interpretacji przez uprawnione do tego organy, co stanowi reklamę, a co nie.

Prawo i dokumentacja

BIKA_69_14.jpg

E-recepta: jak się przygotować do zmian?

E-recepta jest jednym z kluczowych elementów trwającego obecnie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, służącego usprawnieniu obsługi pacjentów. Zakłada się, że ułatwi dostęp do danych medycznych, przyspieszy proces realizacji recept oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa farmakoterapii. Niedawno uchwalono nową ustawę , która ma ułatwić przygotowanie się do zmian. W niniejszym artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia związane z nowymi przepisami.

BIKA_69_19.jpg

RODO, czyli jak zabezpieczyć dane pacjentów

Już 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. Nowe przepisy dotyczą także aptek, w których przetwarzane są dane osobowe o stanie zdrowia pacjentów, a zatem objęte szczególnymi wymaganiami prawnymi. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo tych danych zgodnie z wymaganiami RODO?

Z praktyki apteki

BIKA_69_27.jpg

Receptura pod nadzorem

Mimo olbrzymiej dostępności na rynku aptecznym gotowych leków i suplementów diety leki złożone, przygotowywane według określonej receptury dla konkretnej osoby, nadal cieszą się olbrzymią popularnością wśród lekarzy i pacjentów. Przez kilka ostatnich lat receptura przeżywa renesans. Artykuł przybliża zadania kierownika apteki jako osoby bezpośrednio nadzorującej proces realizacji recepty złożonej – od momentu przyjęcia recepty do realizacji przez wykonanie aż do wydania leku pacjentowi.

Pacjent w aptece

Magnez: rola, niedobór i nadmiar, suplementacja

Magnez jest ważnym regulatorem wielu procesów w organizmie, zarówno fizjologicznych, jak i biochemicznych. Odpowiedni poziom tego pierwiastka, wynikający ze zdrowej diety lub/i suplementacji oraz unikania czynników obniżających jego wchłanianie, zapewnia poprawę zdrowia i samopoczucia. Warto po niego sięgać w ramach codziennego dbania o zdrowie.

Okiem eksperta

BIKA_69_58.jpg

Apteka: między sprzedażą a etyką

Współczesny rynek aptek jest mocno skomercjalizowany i nastawiony na osiąganie celów biznesowych. Niewielkim, samodzielnym aptekom coraz trudniej utrzymać konkurencyjne ceny, jeśli nie przystąpią do grup zakupowych. Z kolei nastawienie na zysk sprawia, że łatwo zniweczyć misję zawodu farmaceuty, którą zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza jest przekazanie pacjentowi odpowiednich w jego dolegliwościach środków leczniczych, z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i umiejętności. Jak zatem pogodzić dbałość o rentowność apteki z troską o pacjenta?

Materiały dla pacjentów

Przy okienku

Polecamy

Archiwum