Temat numeru

Prawo i dokumentacja

BIKA_70_16.jpg

ZSMOPL: obowiązki aptek

Asumptem do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi był proceder nielegalnego wywozu leków z terytorium Polski oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które miały go ukrócić. Czy po prawie trzech latach od wejścia w życie ustawy wprowadzającej ZSMOPL jest szansa, że system zacznie wreszcie spełniać zakładaną funkcję?

Zatrudnienie cudzoziemca w aptece

Zmiany na rynku pracy, w szczególności wzrost zainteresowania polskich farmaceutów pracą za granicą, a także coraz wyższy poziom prezentowany przez specjalistów pochodzących z innych państw, mogą skłonić właścicieli aptek do poszukiwania kandydatów do pracy wśród cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Jakie działania należy podjąć, żeby zgodnie z prawem zatrudnić w aptece farmaceutę lub technika farmacji niebędących polskimi obywatelami?

Z praktyki apteki

BIKA_70_32.jpg

8 najczęstszych błędów przy przygotowywaniu współczesnej receptury

Od ponad 15 lat polskie apteki mają obowiązek świadczyć usługę sporządzania leków recepturowych. Dla wielu farmaceutów receptura jest wizytówką zawodu i w pewnym sensie podtrzymuje ducha apteki jako placówki ochrony zdrowia. Niestety sporządzanie leków jest trudną sztuką, wymaga doświadczenia i ciągłego doskonalenia. Bez tego łatwo o błędy, a tych w naszych aptekach jest coraz więcej.
BIKA_70_37.jpg

Edukacja pacjentów: dobre praktyki

Wciąż zmieniające się przepisy prawa nakładają na farmaceutów kolejne obowiązki. Formalności związane z wdrożeniem systemu elektronicznych recept, koniecznością monitorowania zamówień czy niezwłocznego przesyłania listy brakujących produktów są niezbędne. Rodzą jednak obawy, że trudno będzie znaleźć czas na edukowanie pacjentów. Jak zatem wśród prawnych zawiłości i codziennych obowiązków nie zapomnieć o edukacyjnym aspekcie pracy w aptece?

Pacjent w aptece

BIKA_70_41.jpg

Hipowitaminoza - witareksja - awitaminoza

Nie stanowią źródła energii ani składnika budulcowego komórek ludzkiego organizmu, jednak są niezbędne do przeżycia. Witaminy, bo o nich mowa, należą do zróżnicowanej grupy związków chemicznych, będących niebiałkowymi składnikami enzymów. Jako biokatalizatory są niezbędne do przeprowadzania wielu reakcji, które zapewniają utrzymanie homeostazy organizmu.
BIKA_70_47.jpg

ABC leczenia ran z perspektywy farmaceuty

Z uwagi na powszechną dostępność aptek zdarza się, że farmaceuta musi udzielić pierwszej pomocy pacjentowi ze świeżo powstałą raną urazową. Jako znawca technologii postaci leku, farmakoterapii oraz aktualnej oferty rynkowej, może zapewnić bezcenne wsparcie w doborze optymalnych środków leczniczych w zależności od etiologii i obrazu klinicznego.

Okiem eksperta

Apteka całodobowa: za czy przeciw?

Od lat w środowisku aptekarskim toczy się zażarta dyskusja na temat zasadności pełnienia dyżurów przez apteki w porze nocnej. W spór zaangażowani są aptekarze, samorząd terytorialny oraz Inspektorat Farmaceutyczny. W wielu powiatach problem niechcianego obowiązku rozwiązuje się sam z powodu funkcjonowania jednej, a nawet kilku aptek całodobowych. Czy apteka czynna 24 godziny i 7 dni w tygodniu to dobry pomysł na biznes?

Materiały dla pacjentów

BIKA_70_63.jpg

Stopy bez odcisków, pęcherzy i modzeli

W okresie wiosenno-letnim nasilają się schorzenia i choroby stóp spowodowane nadmierną potliwością, niewłaściwą higieną lub źle dobranym obuwiem. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy odciski, nagniotki, modzele, pęcherze, brodawki pospolite, a także zakażenia grzybicze oraz łuszczycę, krostkowicę czy rogowiec. Schorzenia stóp z reguły są uciążliwe, trudno z nimi walczyć, leczenie jest uporczywe, długotrwałe, a same zmiany mają tendencje do nawrotów.

Przy okienku

Polecamy

Archiwum