Aktualności

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

Od dziś w całym kraju, we wszystkich OW NFZ rusza Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta...

Komunikat Departamentu Informatyki

dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat Departamentu Informatyki

dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Przerwa serwisowa

Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 10-11 listopada 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w dostępie...

Przerwa serwisowa

Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 10-11 listopada 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w dostępie...

Sprawozdawanie czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT)

Finansowanie świadczeń udzielanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, poprzez produkty z katalogu produktów do rozliczania świadczeń...

Sprawozdawanie czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT)

Finansowanie świadczeń udzielanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, poprzez produkty z katalogu produktów do rozliczania świadczeń...

Komunikat DGL

Udostępniona została nowa wersja słownika GRS i słownika PRH

Komunikat DGL

Udostępniona została nowa wersja słownika GRS i słownika PRH

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - wrzesień 2018 r.

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - wrzesień 2018 r.

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

TIP, czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod jednym numerem telefonu, już od 13 listopada będzie można uzyskać informacje...

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

TIP, czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod jednym numerem telefonu, już od 13 listopada będzie można uzyskać informacje...

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rozliczenia świadczeń w chemioterapii i programach lekowych od 1 listopada 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rozliczenia świadczeń w chemioterapii i programach lekowych od 1 listopada 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 31.10.2018r. zostanie udostępniona nowa wersja usług sieciowych (WebService) dla systemu Kolejek Centralnych (AP-KOLCE) obsługująca nowe wersje komunikatów...

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 31.10.2018r. zostanie udostępniona nowa wersja usług sieciowych (WebService) dla systemu Kolejek Centralnych (AP-KOLCE) obsługująca nowe wersje komunikatów...

Komunikat DGL

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu...

Komunikat DGL

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu...

Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Komunikat dotyczący zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w dniu 12 listopada 2018

Komunikat DGL

Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych...

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ Plus

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla typu umowy 18/1 programy pilotażowego POZ Plus generowany będzie szczegółowy komunikat sprawozdawczy xml rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych...

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ Plus

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla typu umowy 18/1 programy pilotażowego POZ Plus generowany będzie szczegółowy komunikat sprawozdawczy xml rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych...

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ Plus

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla typu umowy 18/1 programy pilotażowego POZ Plus generowany będzie szczegółowy komunikat sprawozdawczy xml rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych...

Konferencja naukowa pt. „Żywność, woda i powietrze"

13 listopada 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbędzie się konferencja naukowa pt. „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?”. Będzie ona ostatnią z trzech...

Komunikat dla świadczeniodawców

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla aplikacji AP-KOLCE będzie obowiązywała nowa wersja 3.1 formatów...

Komunikat dla świadczeniodawców

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla aplikacji AP-KOLCE będzie obowiązywała nowa wersja 3.1 formatów...

Komunikat dla świadczeniodawców

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla aplikacji AP-KOLCE będzie obowiązywała nowa wersja 3.1 formatów...

Telefoniczna Informacja Pacjenta – ogólnopolska infolinia NFZ – zapraszamy do zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia.

Planujemy udostępnić Pacjentom bezpłatną ogólnopolską infolinię pod jednym numerem telefonu. Chcemy oszacować wartość zamówienia, dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do zapoznania się z dokumentem...

Polecamy

Archiwum