Aktualności

III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB - 22.09.2018 r.

HURTAP SA oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zapraszają do udziału w III Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 22 września 2018 r.

2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences - Poprada - 21-23.09.2018 r.

Zapraszamy do udziału w 2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, która odbędzie się 21-23.09.2018 r. w Popradzie na Słowacji. Szczegóły: http://www.icpms-poprad.peryskop.h2.pl/ Farmaceuci...

Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje...

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Mając na uwadze realizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącego...

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Mając na uwadze realizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącego...

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Mając na uwadze realizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącego...

Informator o Terminach Leczenia

NFZ uruchamia nowe narzędzie – funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14...

Informator o Terminach Leczenia

NFZ uruchamia nowe narzędzie – funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14...

Zasady sprawozdawczości w ramach POZ Plus

Zasady sprawozdawczości w ramach POZ Plus i dokumentacja interfejsu integracyjnego POZ PLUS

Zasady sprawozdawczości w ramach POZ Plus

Zasady sprawozdawczości w ramach POZ Plus i dokumentacja interfejsu integracyjnego POZ PLUS

Zasady sprawozdawczości w ramach POZ Plus

Zasady sprawozdawczości w ramach POZ Plus i dokumentacja interfejsu integracyjnego POZ PLUS

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany termin posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII Kadencji w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Komunikat dotyczący realizacji przepisów regulujących zasady finansowania wzrostu wynagrodzeń specjalistów

Wykonując upoważnienie ustawowe Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 88/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. uregulował szczegółowe warunki wypłaty środków finansowych przekazywanych na pokrycie...

Komunikat DGL

Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji w okresie styczeń - maj 2018 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne...

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne...

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne...

Komunikat Departamentu Informatyki

W związku z koniecznością wymiany certyfikatu informujemy, że w dniu 10 września 2018 r. po godzinie 7-ej, system eWUŚ zostanie przełączony na nowy certyfikat.

Komunikat Departamentu Informatyki

W związku z koniecznością wymiany certyfikatu informujemy, że w dniu 10 września 2018 r. po godzinie 7-ej, system eWUŚ zostanie przełączony na nowy certyfikat.

Komunikat Departamentu Informatyki

W związku z koniecznością wymiany certyfikatu informujemy, że w dniu 10 września 2018 r. po godzinie 7-ej, system eWUŚ zostanie przełączony na nowy certyfikat.

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów producentów i dostawców oprogramowania chcących wziąć udział w spotkaniu dotyczącym koncepcji rozwiązania informatycznego...

Polecamy

Archiwum