Aktualności

Ogłoszenie zawierające listę realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w ramach zadań pn. edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej”

Polecamy

Archiwum