Aktualności

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Ogłoszenie dotyczy wyników konkursu na realizację zadania pn. Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych (1.2.4 e)

Polecamy

Archiwum