Aktualności

Obwieszenie MZ o sprostowanie błędu w wykazie refundowanych leków (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.54)

9 lipca 2018 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowanie błędu w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.54): http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/54/

Archiwum