Aktualności

Upoważnienie do zastępstwa w czasie kontroli

WAŻNE PRZYPOMINAMY! W każdej aptece powinna być zawsze osoba upoważniona do udziału w kontroli przez różne organy Państwowe np.: Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, ale też Państwową Inspekcję Pracy. Jeżeli właściciel jest nieobecny, powinien pozostawić dostępne upoważnienie na wypadek kontroli apteki.

Archiwum