Aktualności

Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Komunikat dotyczący zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego

Archiwum