Recepta jest na ZK, a w polu „odpłatność” widnieje informacja o refundacji 50%. Czy w tej sytuacji wydajemy lek bezpłatnie (bo zawiera symbol ZK), czy na 50%?

Wszelkie kwestie związane z wydawaniem leków dla pacjentów legitymujących się książeczką honorowego dawcy krwi są uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1939 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy pacjentom z uprawnieniem dodatkowym ZK przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem refundacyjnym do wysokości limitu finansowania w zakresie kategorii, którą określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844). W art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy o refundacji ta kategoria leków została określona jako „w całym zakresie zarejestrowanych wskazań”.

W związku z przytoczonymi wyżej przepisami pacjentowi przedstawiającemu receptę na lek z zapisaną odpłatnością 50%, który dodatkowo legitymuje się książeczką honorowego zasłużonego dawcy krwi, możemy wydać lek bezpłatnie do wysokości jego limitu finansowania, jeśli w wykazie leków refundowanych w kolumnie „Zakres wskazań objętych refundacją” ma wpisany zakres „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji”. Natomiast lek, dla którego w kolumnie „Zakres wskazań objętych refundacją” widnieje określony stan kliniczny, wydajemy z odpłatnością 50%, gdyż nie należy się on bezpłatnie osobom o uprawnieniu dodatkowym ZK. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby sytuacji, gdyby lek został przepisany z odpłatnością 100%. Wtedy również, jeśli ma rejestrację we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, pacjentowi z uprawnieniem ZK przysługują leki bezpłatnie do limitu ich finansowania.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

8 blogów farmaceutycznych, które warto śledzić

bika_76_75.jpg

Blogowanie stało się niezwykle popularne. Najczęściej w Internecie można spotkać blogi modowe, kulinarne, podróżnicze. Są również strony tego typu tworzone przez farmaceutów dla farmaceutów. Które z nich warto śledzić, aby być na bieżąco z nowościami z rynku aptecznego? Gdzie znajdziemy analizę najnowszych zmian w prawie farmaceutycznym? Przedstawiam subiektywne zestawienie ośmiu blogów, które warto obserwować.

Read more

Podwyżka motywuje na krótko

BIKA_76_9.jpg

Każdy farmaceuta, obejmując stanowisko kierownika apteki, ma pewne wyobrażenie o tym, jakim menedżerem chciałby być dla swojego zespołu. Odnalezienie się w nowej roli nie jest jednak proste, bo przecież nikt nas nie uczy zarządzania grupą ludzi. Jakich błędów w obszarze zarządzania zespołem unikać? W jaki sposób przekazywać trudne decyzje? Jak budować swój autorytet w gronie niedawnych kolegów? I co to znaczy być dobrym szefem? Zapytaliśmy o to Luizę Stroińską, trenerkę biznesu, która od wielu lat szkoli kierowników aptek z umiejętności menedżerskich.

Read more

Konopie medyczne: wciąż sporo znaków zapytania

BIKA_75_58.jpg

W styczniu 2019 r. w polskich aptekach pojawił się nowy surowiec farmaceutyczny – tzw. medyczna marihuana, czyli kwiaty konopi siewnej (Cannabis sativa flos). Jest to efekt wysiłków różnych grup lobbujących za wprowadzeniem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która do tej pory uniemożliwiała pacjentom powszechny, legalny dostęp do surowca. W artykule przedstawiono zarys bardzo obszernej problematyki związanej ze stosowaniem medycznych konopi.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement