Authors

Anna Penther

Dyrektor Biura Produktów Masowych i Affinity. W swojej pracy zajmuje się m.in. tworzeniem programów ubezpieczeń dla dużych grup zawodowych, takich jak samorządy zawodowe, bardzo często wspieranych rozwiązaniami IT. Jest autorką i współautorką licznych programów ubezpieczeniowych. W strefie jej zainteresowań mieści się tematyka odpowiedzialności cywilnej, w szczególności odpowiedzialność zawodowa.

Articles

Go to

Partners

Advertisement