Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 47/2014

BIKA_47.jpg

W wielu krajach UE odległość między aptekami, a także liczba pacjentów przypadająca na jedną placówkę są regulowane odgórnie, o czym przypomniano podczas niedawnej debaty sejmowej. Wskazano w niej, że brak takich uregulowań w Polsce, a więc zbyt duża liczba aptek, przekłada się na niższy standard obsługi pacjenta (duża konkurencja – niższe płace – mniej wykształcony personel) i ma znaczenie dla jego bezpieczeństwa.

Czy jednak walka o przetrwanie, jaką niewątpliwie są zmuszone podejmować apteki, musi odbywać się za pomocą cięcia płac? Czy nie da się znaleźć innej recepty na kryzys?

W aktualnym numerze Biuletynu znajdą Państwo kilka propozycji i inspiracji, które mogą stanowić swoistą receptę na kryzys, a jej zastosowanie nie stoi w sprzeczności z fachowością i etyką zawodową. O tym, kiedy warto polecić suplement i jakimi zasadami w ich stosowaniu się kierować, przeczytają Państwo w artykule przygotowanym przez p. Katarzynę Wójcicką, przewodniczącą Rady Eksperckiej KRSIO. Co należy wiedzieć o dermokosmetykach i zasadach ich sprzedaży, można przeczytać w tekście p. Ewy Starzyk, dyrektor ds. naukowych i legislacyjnych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Dowiedzą się Państwo, dlaczego (i co) warto analizować w mikrootoczeniu apteki i jakie jeszcze działania podjąć, aby przed apteką uformowała się prawdziwa kolejka. Jeśli jednak nie mają Państwo ochoty oglądać obrazków z minionej epoki, alternatywą jest sprzedaż wysyłkowa, o której pisze ekspert prawa, Przemysław Gogojewicz.

To, oczywiście, nie wszystkie tematy niniejszego numeru, jednak – zamiast je zapowiadać – zaproszę Państwa do zapoznania się z jego zawartością, życząc jednocześnie wszystkiego, co najlepsze, z okazji niedawnego Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

no. 47/2014

Błędy farmaceuty pod lupą NFZ

Mimo wnikliwej kontroli recept przez farmaceutów pod względem formalnym, dosyć często stwierdza się błędy podczas kontroli NFZ. Błędy formalne wynikające z realizacji recept przez personel fachowy apteki mają różne źródła. Często powodem pomyłek jest niejasność przepisów, formułujących zasady realizacji recept. Z drugiej zaś strony przyczyną błędu bywa czynnik ludzki – zmęczenie, pośpiech itp.
Read more
no. 47/2014

Recepta na stres

Dawniej stres pełnił funkcje obronne w organizmie – ponieważ mobilizuje do walki, obrony i ucieczki. Na szczęście dzisiaj zdecydowanie rzadziej niż kiedyś wykorzystujemy stres (adrenalinę, która uaktywnia się podczas nagłego zdenerwowania) do samoobrony lub ucieczki. To, co na ogół nas stresuje, to presja psychiczna, którą wywiera na nas praca, rodzina, otoczenie, a nawet my sami.

Read more
no. 47/2014

Suplement znaczy uzupełnienie

Suplementy diety to produkty odpowiadające na bardzo powszechne dążenie konsumentów do zachowania zdrowia, kondycji i dobrego samopoczucia (tak pożądanego powszechnie wellbeingu, czyli dobrostanu). Temu zjawisku towarzyszą reklamy w mediach informujące o produktach wspomagających zdrowie każdej części naszego ciała – efektywnie i bezpiecznie. Nietrudno się więc domyślić, że wiele z tych reklam operuje...

Read more
no. 47/2014

Over‑the‑counter painkillers

To cope with minor aches, injuries, pains very often means reaching for the over-the-counter painkillers. These drugs are some of the most widely used medications as well as reliable and effective when used appropriately for moderate pain relief. There are two basic types of over-the-counter pain relievers:

Read more
no. 47/2014

Po krem do farmaceuty

Produkty kosmetyczne są dziś istotnym źródłem przychodów większości aptek, a znacząca część konsumentów poszukuje w aptece nie tylko potrzebnego w danej chwili produktu leczniczego, ale również produktów kosmetycznych – zarówno do codziennej pielęgnacji, jak i w przypadku określonych problemów dermatologicznych.

Read more
no. 47/2014

Dyrektywa nr 2011/62/UE i jej wpływ na działalność farmaceutyczną – u progu implementacji

Tematem niniejszego artykułu jest omówienie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz. EU L 174 z 1 lipca...

Read more
no. 47/2014

Reklama aptek sprzeczna z prawem – decyzje

Przyglądając się obecnie zagadnieniu reklamy w aptece, nie sposób pominąć sytuacji związanej z prowadzeniem postępowań oraz nakładaniem sankcji za prowadzenie sprzecznej z prawem reklamy aptek i ich działalności. Analizując to zagadnienie, należy spojrzeć na zakaz reklamy aptek, wynikający z nowelizacji Prawa farmaceutycznego, i porównać jego zapis z praktyką prowadzenia postępowań w sprawie jego naruszenia....

Read more
no. 47/2014

Wymogi sanitarne i architektoniczne dotyczące prowadzenia apteki

Lokal, w którym znajduje się apteka, musi spełniać określone warunki techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki, a materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane w lokalu muszą spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do lokalu zakładu opieki zdrowotnej....

Read more
no. 47/2014

Analiza otoczenia apteki kluczem do sukcesu

Wiele aptek znajduje się obecnie w sytuacji spadku obrotów lub ich stagnacji. Oba przypadki nie są pozytywne, ponieważ rynek apteczny, chociaż powoli, to jednak rośnie. Jeżeli w naszej placówce jest tak samo lub gorzej niż rok temu, to znaczy, że ktoś niedaleko nas wygrywa. Kto to jest i jakie działania prowadzą do jego sukcesu – to pytania, na które właściciele aptek powinni odpowiadać sobie regularnie....

Read more
no. 47/2014

Kolejka do okienka, czyli jak zwiększyć sprzedaż w aptece

Czego życzą sobie nawzajem Polacy z różnych okazji – imienin, urodzin, rocznic itp.? Oczywiście, przede wszystkim zdrowia. Z reguły jednak jest tak, że nawet najszczersze życzenia i najzdrowszy tryb życia nie chronią przed drobnymi oraz większymi dolegliwościami. Koniec końców, wszyscy – prędzej czy później – będą szukali apteki, w której zakupią niezbędne medykamenty lub inne potrzebne produkty. W...

Read more
no. 47/2014

Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych

Prowadzony w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych obrót produktami leczniczymi wydawanymi na receptę wyłączony jest z możliwości sprzedaży wysyłkowej. Prawo farmaceutyczne dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Przepisy Prawa farmaceutycznego nie zawierają definicji sprzedaży wysyłkowej,...

Read more

Advertisement