Ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu farmaceuty jest jedną z najbardziej oczekiwanych w branży. Mimo tego że projekt miał trafić do konsultacji publicznych w pierwszym kwartale 2019 r., w dalszym ciągu jego dokładna treść nie jest dostępna publicznie.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty (część normatywna), nad którym pracował powołany w tym celu zespół, został dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283), przez pracowników Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie trwają prace nad zgłoszeniem przedmiotowego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jako rządowego, tj. z inicjatywy ustawodawczej przysługującej Radzie Ministrów, a dopiero po zgłoszeniu go tam będzie on powszechnie dostępny.

Cele nowej ustawy

Warto zwrócić uwagę, że od uchwalenia pierwszej w historii Polski ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu farmaceuty mija w tym roku 81 lat. Dnia 25 marca 1938 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wykonywaniu zawodu aptekarskiego (Dz. U. z 1938 r. Nr 23).

Ustawa o wykonywaniu zawodu aptekarskiego z 1938 r., podobnie jak większość ustaw z tamtego okresu, była lakoniczna (liczyła zaledwie 23 artykuły). Rozwiązywała problem unifikacji zasad wykonywania zawodu, który w różnych zaborach podlegał odmiennym systemom prawnym. Precyzowała w szczególności, na czym polegało wykonywanie zawodu aptekarskiego, kto mógł go wykonywać, w jakich okolicznościach można było stracić prawo do wykonywania zawodu. Bez wątpienia projektowana ustawa będzie dużo dłuższa i bardziej skomplikowana. Bardziej złożona jest jednak materia, jaką będzie regulować. Spór o kształt nowej ustawy toczy się w zasadzie o model wykonywania zawodu farmaceuty oraz zakres opieki farmaceutycznej. W dużej mierze od tej regulacji zależy pozycja farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

Celem planowanej ustawy o zawodzie farmaceuty jest w głównej mierze wprowadzenie w Polsce opieki farmaceutycznej w aptekach, a także precyzyjne określenie roli farmaceutów w szpitalach. Środowisko zawodowe farmaceutów liczy na to, że projektowane zmiany doprowadzą do zapewnienia im niezależności.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Jaką odpowiedzialność niesie wykonywanie zawodu farmaceuty?

BIKA_77_24.jpg

Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Read more

Najczęstsze uchybienia wynikające z kontroli organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

BIKA_77_19.jpg

Przedmiotem niniejszej analizy będzie wskazanie przedsiębiorcom, jakie uchybienia w ramach bieżącej działalności aptek ogólnodostępnych są uznawane przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej za najczęściej występujące w praktyce oraz jakie ryzyko prawne wiąże się z prowadzeniem działalności w sposób niezgodny z przepisami.

Read more

Projekt nowej ustawy o zawodzie farmaceuty

BIKA_77_11.jpg

Do konsultacji publicznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Nowa ustawa ma nie tylko stanowić kompleksowy akt regulujący uprawnienia tej grupy zawodowej, ale również poprawić funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej. W szczególności chodzi o zwiększenie skuteczności farmakoterapii poprzez ograniczenie zjawiska polipragmazji (sytuacji, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie). W pracy farmaceuty punkt ciężkości ma zostać przesunięty z prostego wydawania leków na konsultacje i większe wykorzystanie potencjału około 35 tys. polskich farmaceutów.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement