Ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu farmaceuty jest jedną z najbardziej oczekiwanych w branży. Mimo tego że projekt miał trafić do konsultacji publicznych w pierwszym kwartale 2019 r., w dalszym ciągu jego dokładna treść nie jest dostępna publicznie.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty (część normatywna), nad którym pracował powołany w tym celu zespół, został dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283), przez pracowników Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie trwają prace nad zgłoszeniem przedmiotowego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jako rządowego, tj. z inicjatywy ustawodawczej przysługującej Radzie Ministrów, a dopiero po zgłoszeniu go tam będzie on powszechnie dostępny.

Cele nowej ustawy

Warto zwrócić uwagę, że od uchwalenia pierwszej w historii Polski ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu farmaceuty mija w tym roku 81 lat. Dnia 25 marca 1938 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wykonywaniu zawodu aptekarskiego (Dz. U. z 1938 r. Nr 23).

Ustawa o wykonywaniu zawodu aptekarskiego z 1938 r., podobnie jak większość ustaw z tamtego okresu, była lakoniczna (liczyła zaledwie 23 artykuły). Rozwiązywała problem unifikacji zasad wykonywania zawodu, który w różnych zaborach podlegał odmiennym systemom prawnym. Precyzowała w szczególności, na czym polegało wykonywanie zawodu aptekarskiego, kto mógł go wykonywać, w jakich okolicznościach można było stracić prawo do wykonywania zawodu. Bez wątpienia projektowana ustawa będzie dużo dłuższa i bardziej skomplikowana. Bardziej złożona jest jednak materia, jaką będzie regulować. Spór o kształt nowej ustawy toczy się w zasadzie o model wykonywania zawodu farmaceuty oraz zakres opieki farmaceutycznej. W dużej mierze od tej regulacji zależy pozycja farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

Celem planowanej ustawy o zawodzie farmaceuty jest w głównej mierze wprowadzenie w Polsce opieki farmaceutycznej w aptekach, a także precyzyjne określenie roli farmaceutów w szpitalach. Środowisko zawodowe farmaceutów liczy na to, że projektowane zmiany doprowadzą do zapewnienia im niezależności.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Prowadzenie apteki w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę

BIKA_81_19.jpg

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku z 6 listopada 2019 r., wskazując na wątpliwości w zakresie wykładni przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), postawił następujące pytanie: „Czy w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę do czasu wydania decyzji o przeniesieniu zezwolenia na podstawie art. 104a Prawa farmaceutycznego działalność apteki ogólnodostępnej może być nieprzerwanie prowadzona?”.

Read more

Jak przygotować się do wejścia w życie regulacji MDR/IVDR? (30.04.2020)

BIKA_81_14.jpg

Środowisko prawne, w którym działa apteka, podlega ciągłym zmianom, najczęściej obejmującym główny asortyment, czyli produkty lecznicze. W najbliższych miesiącach czeka nas jednak gruntowna przebudowa regulacji dotyczących wyrobów medycznych. Zapoczątkowane w 2020 r. zmiany to jednak dopiero początek, gdyż już w 2022 r. obejmą one rynek wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Read more

Koronawirus a konieczność wprowadzenia zmian prawnych w wielu dziedzinach – co się zmieniło? (25.04.2020)

BIKA_81_9.jpg

Z każdym dniem przyglądamy się sytuacji, w której narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Widmo epidemii ciąży również na Polsce. Liczba nowych zachorowań z dnia na dzień rośnie, a to oznacza, że jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli żyć z wirusem.

Read more

Go to

Partners

Advertisement