Asertywność to jedna z bardziej pożądanych kompetencji w kontaktach społecznych, a osoby zarządzające zespołami pracowników powinny szczególnie dbać o rozwój w tym obszarze. O czym warto pamiętać, jeśli chcemy uchodzić za asertywnego szefa?

Mimo że o asertywności napisano już niemal wszystko i tego obszaru dotyczy też wiele szkoleń, nadal często można usłyszeć opinię, że jest to przede wszystkim umiejętność mówienia „nie”. Kolejnym często powtarzanym mitem jest rozumienie asertywności jako cechy charakteru lub nawet osobowości. Mówimy np.: „Anna jest osobą asertywną”, „Marek nie jest asertywny”, jakby to była cecha niezmienna jak kolor oczu.

Nie ma to oczywiście nic wspólnego z asertywnością. Pozbawiona wrażliwości na drugą osobę odmowa bliższa jest raczej ignorancji, a nawet arogancji niż prawdziwej asertywności, której istotą są właśnie takie wartości, jak szacunek do siebie i innych oraz wyrażanie i obrona własnych przekonań, z towarzyszącymi dobrymi intencjami.

Na czym polega asertywność?

Warto zatem myśleć o asertywności jako o postawie, zachowaniu, umiejętności, której można się nauczyć i którą można rozwijać. W roli szefa nie zawsze zachowamy się asertywnie, ale to nie oznacza, że w ogóle nie jesteśmy asertywni. Ludzie bardzo różnią się pod względem zdolności do bycia asertywnymi i nierzadko rozwijają się w kierunku znacznej uległości lub agresji wobec innych. Mają zatem ograniczony szacunek dla siebie (uległość) lub do innych (agresja). Niewątpliwie osoby, które potrafią być asertywne, są bardziej zadowolone z siebie, z relacji z innymi ludźmi i ogólnie cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. W dużej mierze jest tak, dlatego że potrafią zadbać o to, co dla nich ważne, nie narażając przy tym na dyskomfort otoczenia. Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć i postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. Innymi słowy to umiejętność zachowania się z szacunkiem dla siebie i dla innych.

Nie sposób mówić o asertywności szefa w oderwaniu od wartości, jakimi kieruje się on jako człowiek oraz od wartości i misji organizacji. Idealnie, jeśli są one spójne z tymi, które są bliskie pracownikom. Oczywiście specyfika danej branży może je różnicować, np. dbałość o zdrowie pacjentów (apteka, firma farmaceutyczna) czy innowacyjność i rozwój badań (producent komponentów z tworzyw sztucznych). Są jednak wartości uniwersalne, na których warto oprzeć funkcjonowanie firmy i zarządzanie pracownikami, jak np. odpowiednie standardy obsługi czy szacunek do pracowników, motywowanie ich, dostrzeganie i wykorzystywanie ich potencjału.

Asertywność na co dzień

Warto zatem, aby szef również miał i rozwijał swój potencjał asertywności, bo tylko wówczas będzie wiarygodny. Tu również chodzi o spójność. Jeśli bowiem przełożony zacznie nagle wygłaszać asertywne komunikaty, których nauczył się podczas szkolenia, a cała jego postawa wobec pracowników będzie pozbawiona szacunku i niewspierająca – efekt będzie odwrotny i taki szef nie ma co marzyć o autorytecie u pracowników.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Recepturowe leki ginekologiczne

BIKA_82_35.jpg

Preparaty przepisywane przez ginekologów stanowią istotną część leków wykonywanych w recepturze aptecznej. Nowe surowce recepturowe i innowacyjne podłoża oraz możliwość dopasowania składu leku do potrzeb konkretnej pacjentki pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników leczenia.

Read more

Badania kliniczne ‑ co warto wiedzieć?

BIKA_82_30.jpg

Badania kliniczne stanowią fundament farmakoterapii, gdyż umożliwiają zarejestrowanie nowego leku. Zapewniają pacjentom dostęp do nowoczesnych, skutecznych, a zarazem bezpiecznych terapii. Muszą być prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Zasadniczym obowiązkiem farmaceuty w ośrodku badawczym jest nadzór nad przechowywaniem i przygotowywaniem produktów leczniczych podawanych w ramach badania klinicznego.

Read more
Open access On-line only no. 81/2020

Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w 2019 roku

Tylko w 2019 r. sieci apteczne zapłaciły łącznie ponad 1,27 mld zł podatków, tj. dwa razy więcej niż apteki indywidualne.

Read more

Go to

Partners

Advertisement