Asertywność to jedna z bardziej pożądanych kompetencji w kontaktach społecznych, a osoby zarządzające zespołami pracowników powinny szczególnie dbać o rozwój w tym obszarze. O czym warto pamiętać, jeśli chcemy uchodzić za asertywnego szefa?

Mimo że o asertywności napisano już niemal wszystko i tego obszaru dotyczy też wiele szkoleń, nadal często można usłyszeć opinię, że jest to przede wszystkim umiejętność mówienia „nie”. Kolejnym często powtarzanym mitem jest rozumienie asertywności jako cechy charakteru lub nawet osobowości. Mówimy np.: „Anna jest osobą asertywną”, „Marek nie jest asertywny”, jakby to była cecha niezmienna jak kolor oczu.

Nie ma to oczywiście nic wspólnego z asertywnością. Pozbawiona wrażliwości na drugą osobę odmowa bliższa jest raczej ignorancji, a nawet arogancji niż prawdziwej asertywności, której istotą są właśnie takie wartości, jak szacunek do siebie i innych oraz wyrażanie i obrona własnych przekonań, z towarzyszącymi dobrymi intencjami.

Na czym polega asertywność?

Warto zatem myśleć o asertywności jako o postawie, zachowaniu, umiejętności, której można się nauczyć i którą można rozwijać. W roli szefa nie zawsze zachowamy się asertywnie, ale to nie oznacza, że w ogóle nie jesteśmy asertywni. Ludzie bardzo różnią się pod względem zdolności do bycia asertywnymi i nierzadko rozwijają się w kierunku znacznej uległości lub agresji wobec innych. Mają zatem ograniczony szacunek dla siebie (uległość) lub do innych (agresja). Niewątpliwie osoby, które potrafią być asertywne, są bardziej zadowolone z siebie, z relacji z innymi ludźmi i ogólnie cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. W dużej mierze jest tak, dlatego że potrafią zadbać o to, co dla nich ważne, nie narażając przy tym na dyskomfort otoczenia. Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć i postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. Innymi słowy to umiejętność zachowania się z szacunkiem dla siebie i dla innych.

Nie sposób mówić o asertywności szefa w oderwaniu od wartości, jakimi kieruje się on jako człowiek oraz od wartości i misji organizacji. Idealnie, jeśli są one spójne z tymi, które są bliskie pracownikom. Oczywiście specyfika danej branży może je różnicować, np. dbałość o zdrowie pacjentów (apteka, firma farmaceutyczna) czy innowacyjność i rozwój badań (producent komponentów z tworzyw sztucznych). Są jednak wartości uniwersalne, na których warto oprzeć funkcjonowanie firmy i zarządzanie pracownikami, jak np. odpowiednie standardy obsługi czy szacunek do pracowników, motywowanie ich, dostrzeganie i wykorzystywanie ich potencjału.

Asertywność na co dzień

Warto zatem, aby szef również miał i rozwijał swój potencjał asertywności, bo tylko wówczas będzie wiarygodny. Tu również chodzi o spójność. Jeśli bowiem przełożony zacznie nagle wygłaszać asertywne komunikaty, których nauczył się podczas szkolenia, a cała jego postawa wobec pracowników będzie pozbawiona szacunku i niewspierająca – efekt będzie odwrotny i taki szef nie ma co marzyć o autorytecie u pracowników.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Jak dbać o wzrok

Według WHO około 280 mln ludzi żyje z wadami wzroku lub jest całkiem niewidomych. Większość z nich to osoby zamieszkujące kraje o niskich dochodach, wolno rozwijające się. Badania pokazują, że odpowiednia profilaktyka i leczenie pozwoliłyby na znaczne poprawienie tych statystyk. Prawie połowa przebadanych Polaków w wieku od 16 do 54 lat nie widzi poprawnie.

Read more

Caffeine and teine do they really boost our mornings?

bika_78_55.jpg

“Yes, but coffee first” – this slogan can be found in may offices and in cosy cafes in the city as well. Don`t we all think this way? Most people can not imagine starting their day without coffee or tea. Many of us reach for espresso in the afternoon to help ourselves go through another working day. And, of course, have we ever not been raised by a nice smell of coffee or fresh green tea? That being said, caffeine’s main effect is on the brain.

Read more

Leksykon badań: kolonoskopia

bika_78_39.jpg

Farmaceuta, oprócz wiedzy o środkach leczniczych, powinien wykazywać się znajomością przebiegu podstawowych badań diagnostycznych. Popularnym badaniem, z którym przyjdzie mu się zmierzyć za pierwszym stołem, jest kolonoskopia. Czym jest to badanie, jak przebiega i jak powinien się przygotować do niego pacjent – o tym w niniejszym artykule.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement