Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Wymagania dotyczące wyposażenia placówki aptecznej w urządzenia infrastruktury technicznej zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Z punktu widzenia zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów niezmiernie istotne jest, aby w każdej placówce aptecznej pomieszczenia zostały rozplanowane w sposób zapewniający prawidłową organizację pracy, bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną. Poszczególne pomieszczenia muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Obowiązek kontroli parametrów mikroklimatu powinien być realizowany przez wyposażanie przestrzeni aptecznej w odpowiednie urządzenia wentylacyjne (zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny), urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie czy regulujące temperaturę i wilgotność powietrza. Z regulacji prawnych wynika również, że farmaceutyki należy przechowywać m.in. w szufladach stołu ekspedycyjnego, szafach ekspedycyjnych zamykanych do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi, zamykanych szafach magazynowych lub na regałach.

Prawidłowe przechowywanie leków w aptece to nie tylko odpowiednie ich rozmieszczenie, ale przede wszystkim stworzenie takich warunków temperaturowych otaczającego środowiska, które będą umożliwiały zachowanie ich jakości. Większość produktów leczniczych powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25°C, co oznacza, że w każdej aptece temperatura pomieszczeń powinna mieścić się we wskazanym zakresie.

Należy przy tym podkreślić, że umieszczając produkty lecznicze w urządzeniach chłodniczych, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta takiego sprzętu w celu zminimalizowania ryzyka wahań temperatury.

Ważne!

Warunki temperaturowe właściwe lekom dokładnie określają etykieta znajdująca na opakowaniu każdego leku lub dołączona do niego charakterystyka produktu leczniczego albo ulotka.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Euceryna ‑ ważny filar receptury aptecznej

bika_76_54.jpg

Euceryna stanowi podstawę większości maści robionych w aptece. Odpowiedni dobór jej rodzaju zdecydowanie ułatwia wykonywanie oraz poprawia trwałość leków recepturowych.

Czytaj więcej

Asortyment atrakcyjny dla pacjenta, czyli co poza lekami

bika_76_47.jpg

Ponad 10 lat temu wydawnictwo Medpharm opublikowało poradnik dla farmaceutów. Jego duża popularność i poczytność wynikała z tego, że humorystycznie przedstawiono koncepcje dotyczące możliwości łączenia asortymentu w taki sposób, aby pacjent dokonywał zakupów kompleksowo. Jednym z pomysłów była ekspozycja chusteczek higienicznych obok kropli do nosa i kremu natłuszczającego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jak skutecznie zarządzać asortymentem w aptece, uwzględniając wiedzę o pacjentach i ich potrzebach.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 76/2019

Aby apteka była widoczna

bika_76_44.jpg

Rynek apteczny w Polsce od wielu lat wymaga od właścicieli aptek dużej czujności w zakresie tego, czy stosowane przez nich zabiegi marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie bardzo duża konkurencja wymaga, aby w miarę dostępnych możliwości starać się aktywnie pozyskiwać pacjentów i ich zainteresowanie.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama