Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 26/2011

BIKA_26.jpg

Nowa ustawa zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2012 r., choć duża grupa farmaceutów miała jeszcze nadzieję, że uda się zmienić termin wejścia w życie nowych regulacji. Ministerstwo Zdrowia w ostatniej chwili wydało rozporządzenia towarzyszące ustawie, w tym rozporządzenie dotyczące umów na realizację recept, rozporządzenie w sprawie recept lekarskich i nowe listy refundacyjne.

Sposób wprowadzania zmian skrytykował Rzecznik Praw Obywatelskich i w liście do Ministra Zdrowia zaznaczył, że prawo nie może stać się swoistą pułapką zastawioną przez władzę publiczną na obywatela. W związku z wpływającymi skargami Rzecznik Praw Obywatelskich «bada aktualnie zarzuty zawarte w tych skargach pod adresem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych». W związku z trybem wprowadzania nowego prawa, środowisko aptekarskie musiało przywitać nowy rok w zdenerwowaniu, czy zdąży się wprowadzić wszystkie zmiany, pytaniami i wątpliwościami, jaka będzie kondycja finansowa aptek i jakie nowe zmiany przyniesie rok 2012.

Dlatego też w styczniowym numerze „Biuletynu Informacyjnego Kierownika Apteki” znajdą Państwo trzy ważne tematy dotyczące nowej ustawy: omówienie obowiązujących zapisów umów na realizację recept, wskazówki dotyczące obowiązku informowania pacjenta o tańszym odpowiedniku leku zaordynowanego na recepcie lekarskiej, a także temat kontrowersji i problemów wynikających z przypisania określonym lekom danej kategorii dostępności.

Dodatkowo w bieżącym numerze: działalność apteki w porze nocnej – jak interpretować obowiązujące zapisy, jakie konsekwencje prawne może ponieść lekarz za odmowę wypisania recepty na lek refundowany, zalecenia i leki stosowane w leczeniu osteoporozy, co farmaceuta powinien wiedzieć o probiotykach, skuteczne sposoby zwiększania obrotów w aptece, a także procedura wstrzymania i wycofania produktu leczniczego z obrotu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 26/2011

Skuteczne sposoby zwiększania obrotów w aptece

Rozwój apteki wymaga osiągania przez nią właściwego poziomu sprzedaży oraz marży netto. Najważniejsza jest wielkość marży netto, to ona bowiem umożliwia inwestowanie w pomieszczenia, sprzęt, nowe usługi, szkolenia itp. Na początku warto uświadomić sobie, że wielkość marży netto (zysku) apteki jest różnicą między wartością sprzedaży a poniesionymi kosztami. Gdyby nawet sprzedaż utrzymywała się na tym...

Czytaj więcej
nr 26/2011

Procedura wstrzymania i wycofania produktu leczniczego z obrotu w aptece

Jedną z najważniejszych procedur, która powinna być wdrożona w każdej aptece, jest procedura dotycząca wycofania i wstrzymania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Podstawowym celem niniejszej procedury jest zapewnienie pacjentom odpowiedniej ochrony przed użyciem leku niespełniającego wymagań jakościowych.

Czytaj więcej
nr 26/2011

Pracownik na chorobowym – szczególne obowiązki

W okresie jesienno-zimowym wzrasta liczba zachorowań pracowników. Powstaje wówczas problem, w jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie choremu personelowi. Przy ustalaniu wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w podstawie wymiaru zasiłku, oprócz wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia się także niektóre składniki wynagrodzenia, takie jak: premie, nagrody i inne dodatki.

Czytaj więcej
nr 26/2011

Zalecenia i leki stosowane w leczeniu osteoporozy

Osteoporoza jest chorobą kości, u podłoża której dochodzi do zaburzenia przemiany materii tkanki kostnej. W wyniku tej dysfunkcji dochodzi do zmniejszenia masy kostnej oraz zaburzenia konstrukcji tkanki kostnej. W wyniku zmian strukturalnych dochodzi często do złamania kości.

Osteoporoza w 80% dotyka kobiety. Wyróżniamy postać pierwotną i wtórną.

Czytaj więcej
nr 26/2011

Co farmaceuta powinien wiedzieć o probiotykach

Probiotykami określa się żywe mikroorganizmy, które po spożyciu oddziałują korzystnie na funkcjonowanie organizmu konsumenta poprzez wpływ na florę jelitową. Właściwości probiotyczne wykazuje wiele szczepów bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus, Bifidobakterium) oraz drożdże (Saccharomyces boulardi).

Czytaj więcej
nr 26/2011

Komunikat dla aptek, które mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 stycznia 2012 r.

1. Informuję, że jeżeli na recepcie zostanie umieszczona przez lekarza, zamiast wskazania odpłatności, pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ”, to zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 294, poz. 1739) apteka zrealizuje receptę na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny w...

Czytaj więcej
nr 26/2011

Tablica dla aptek i punktów aptecznych

Na stronie NFZ pojawił się komunikat ze wzorem tablicy informacyjnej o realizacji recept refundowanych przez apteki i punkty apteczne.

Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę NFZ przedstawia wzór informacji dla apteki i punktu aptecznego posiadających umowę z NFZ.

Czytaj więcej
Promocyjny nr 26/2011

Śląska Izba Aptekarska o zakazie reklamy aptek

Na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej pojawiły się zalecenia dotyczące interpretacji zakazu reklamy aptek. Na stronie można znaleźć informacje, że inspekcja farmaceutyczna w całej Polsce będzie szczególnie dotkliwie karała apteki łamiące zakaz reklamy. Inspekcja będzie się starała od razu nakładać kary rzędu 20 tys. złotych, by łamanie przepisów było dla każdego dotkliwe, a Prawo farmaceutyczne dokładnie...

Czytaj więcej
nr 26/2011

Nowy portal o refundacji

MZ informuje wszystkich pacjentów, lekarzy i aptekarzy o uruchomieniu portalu pod adresem: www.dlapacjenta.mz.gov.pl. Lekarze i aptekarze uzyskają informację o prawidłowym sposobie wypełniania recepty według nowych przepisów oraz będą mieli możliwość skorzystania z wyszukiwarki leków refundowanych po nazwie handlowej i substancji czynnej. Na portalu można zapoznać się także z treścią komunikatów NFZ...

Czytaj więcej
nr 26/2011

Apteka kontra NFZ. Co wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w końcu upubliczniło 8.12.2011 r. na stronach internetowych Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept wydanego na podstawie art. 41 ust. 8 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696), czyli tzw. ustawy refundacyjnej....

Czytaj więcej
nr 26/2011

Nowa ustawa a obowiązek informowania pacjenta o tańszym odpowiedniku leku zaordynowanego na recepcie lekarskiej

Reguły związane z refundacją produktów leczniczych przewidują, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek informowania pacjenta o możliwości zastosowania terapii tańszej niż ta zlecona przez lekarza. Nowa ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz...

Czytaj więcej
nr 26/2011

Kontrowersje i problemy wynikające z przypisania określonym lekom danej kategorii dostępności

W praktyce aptecznej nierzadko można napotkać na kontrowersje i problemy wynikające z przypisania określonym lekom danej kategorii dostępności. Kategoria dostępności produktu leczniczego jest zapisana w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kolumna 7).

Czytaj więcej
nr 26/2011

Działalność apteki w porze nocnej – jak interpretować obowiązujące zapisy

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Przytoczony zapis, który jest dosłownym powtórzeniem treści przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, stanowi źródło niezadowolenia wielu właścicieli aptek, w szczególności tych, którzy prowadzą działalność...

Czytaj więcej
nr 26/2011

Jakie konsekwencje prawne może ponieść lekarz za odmowę wypisania recepty na lek refundowany

Ustawa refundacyjna przewiduje, że NFZ będzie miał prawo do żądania od lekarza kwoty stanowiącej równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami w przypadku wystawienia recepty na lek refundowany dla osoby nieuprawnionej. Lekarze podkreślają, że ich rolą jest leczenie, a nie kontrolowanie pacjentów i nie chcą ponosić odpowiedzialności za brak ubezpieczenia lub określonych uprawnień przez pacjenta....

Czytaj więcej
nr 26/2011

Opłata ryczałtowa na lek recepturowy – 7,5 zł

Czytaj więcej

Reklama