Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 29/2012

BIKA_29.jpg

W marcu doczekaliśmy się kluczowego dla codziennej pracy farmaceuty rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny nie zostawiło Państwu czasu na dostosowanie się do nowych zasad realizacji recept. Warto zaznaczyć, że oficjalna publikacja aktu prawnego w Dzienniku Ustaw nastąpiła 9 marca (poz. 260), pozostawiając farmaceutom vacatio legis liczony dosłownie w godzinach. Działania Ministerstwa Zdrowia nie były jednak zaskakujące -to już kołejna sytuacja, w której nowe prawo zaczyna obowiązywać z dnia na dzień.

Rozwiązania wprowadzone do nowego aktu prawnego zostały ocenione przez ekspertów pozytywnie. Oczywiście, zostało jeszcze wiełe wątpliwości i niejasności, ale trzeba przyznać, że Minister Arłukowicz część obietnic zrealizował. Bardzo korzystne jest wprowadzenie abolicji dła aptek od 1 stycznia do 9 marca 2012 roku.

Do ważniejszych zmian związanych z zasadami realizacji recepty w aptece nałeży zaliczyć rozszerzenie możliwości wydania leków również w pewnych sytuacjach nieczytelności. Jedna z ważniejszych zmian zawarta jest w § 15 - farmaceuta łub technik farmaceutyczny mogą zrealizować receptę także w sytuacji, gdy rozmieszczenie danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub recepta pod względem graficznym, jej rozmiar łub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty. Szczegółowe zestawienie zmian znajdą Państwo w artykule mec. Szulca. Warto wiedzieć, jakich zmian może dokonać farmaceuta, żeby NFZ nie miał podstaw do wstrzymania refundacji.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 29/2012

Problemy z rozliczaniem czasu pracy w aptece

Rozliczanie czasu pracy pracowników jest jednym z obowiązków każdego pracodawcy. Tymczasem niejednoznaczne i skomplikowane przepisy powodują znaczne trudności w rozliczaniu czasu pracy w aptece.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Problemy ze wzrokiem i oczami – jak prowadzić doradztwo dla pacjentów

Problemy ze wzrokiem są częstą przyczyną dolegliwości zdrowotnych społeczeństwa. Postęp cywilizacji, stres, coraz dłuższa praca przed komputerem są powodem nadmiernego przeciążenia narządu wzroku. Wzrasta także liczba chorób o podłożu alergicznym, co w konsekwencji utrudnia normalne funkcjonowanie.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Stany nagłe w aptece – wskazówki do udzielenia pierwszej pomocy

Nagłe przypadki, takie jak omdlenie czy też zawał, mogą zdarzyć się wszędzie, również w aptece. Osoby, które są świadkami takich zdarzeń, mogą także szukać informacji i pomocy w aptece, jako placówce ochrony zdrowia. Warto wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy, i przygotować się do niej.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Stosowanie leków naturalnych w leczeniu chorób skóry

Surowce pochodzenia naturalnego stanowią bogate źródło substancji stosowanych zarówno w leczeniu, jak i wspomaganiu kondycji skóry. Substancje naturalne należą do różnych grup chemicznych oraz wykazują zróżnicowany mechanizm działania farmakologicznego.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Które postulaty zostały spełnione?

W dniu 9 marca w Dzienniku Ustaw pod poz. 260 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca w sprawie recept lekarskich. Pomijając fakt, że – jak zwykle – rozporządzenie obowiązuje z dnia na dzień (z 9 na 10 marca), co stanowi samo w sobie naruszenie prawa, można powiedzieć wiele dobrego o rozwiązaniach w nim zastosowanych, jeżeli chodzi o farmaceutów. W tym rozporządzeniu Minister Arłukowicz...

Czytaj więcej
nr 29/2012

Kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego w aptece

Protesty lekarzy i aptekarzy, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, związane były z mało przejrzystymi regulacjami nowo obowiązującej ustawy refundacyjnej. 

Czytaj więcej
nr 29/2012

Realizacja recept w pytaniach i odpowiedziach

Czy na życzenie pacjenta farmaceuta może wydać z refundacją droższy odpowiednik leku przepisanego na recepcie? Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie pacjenta, wydać inny lek refundowany o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych,...

Czytaj więcej
nr 29/2012

Zestawienie obowiązków apteki w zakresie ochrony środowiska

Prowadzący apteki należą do kategorii przedsiębiorców, co oznacza, że muszą spełniać szereg wymogów z powodu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z wielu nałożonych na nich obowiązków jest obowiązek dbałości o środowisko.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Wydawanie odpowiedników – nowe zasady, warunki, odpowiedzialność farmaceuty

Mankamentem polskiego systemu refundacji jest wysoka dopłata ponoszona przez pacjentów kupujących leki refundowane, która wynosi ok. 37%. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tak wysoki udział chorego w płatności za farmakoterapię powoduje, że nie zostają wykupione wszystkie zaordynowane przez lekarza preparaty. Część pacjentów ze względów finansowych nie realizuje w całości recept, przez co...

Czytaj więcej
nr 29/2012

Obowiązek dostosowania lokalu apteki w świetle wyroku WSA

W dniu 30 stycznia 2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2278/11) wydał precedensowy wyrok w sprawie obowiązków dostosowywania aptek na podstawie przepisów wykonawczych wydanych do Prawa farmaceutycznego (Pf). Przepisy te zostały zawarte w dwóch rozporządzeniach: z dnia 26 września 2002 roku w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej...

Czytaj więcej
nr 29/2012

Podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Kierowników Aptek

24 lutego 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, w samym centrum Warszawy odbył się już IV Ogólnopolski Kongres Kierowników Aptek. Tematem przewodnim kongresu były problemy i wątpliwości w stosowaniu ustawy refundacyjnej po 1 stycznia 2012 r.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Działania spółki DOZ a zakaz reklamy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ odpowiada Naczelnej Radzie Aptekarskiej w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek: "Wskazywane przez Państwa działania spółki DOZ mające, w ocenie resortu, de facto charakter programów lojalnościowo - rabatowych, mogą stanowić próbę obejścia przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o refundacji leków" - stwierdza resort z odpowiedzi na pismo NRA,...

Czytaj więcej
nr 29/2012

Wyrok NSA: w aptekach można mierzyć ciśnienie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sankcjonuje możliwość dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia w aptece ogólnodostępnej i stwierdza nieważność decyzji organów administracji niższych instancji w tej sprawie.

Czytaj więcej
nr 29/2012

Wyrok SN to przełom w walce o sprawiedliwe zasady refundacji

Wyrok Sądu Najwyższego uzasadniający korzystny dla apteki wyrok w procesie o zwrot refundacji leków to przełom w dotychczasowym orzecznictwie sądowym - uważa mec.

Czytaj więcej
nr 29/2012

PharmaExpert: Kontynuacja spadku sprzedaży w pierwszych dniach marca 2012

Efektem wprowadzenia nowej ustawy zmiana ustawy refundacyjnej były znaczące sprzedaży wartości (w cenach detalicznych do pacjenta) i ilości sprzedaży - szczególnie leków na receptę (w niniejszej analizie leki refundowane i nierefundowane są traktowane łącznie bowiem wiele recept refundowanych na początku roku było wydawanych jako pełnopłatne).

Czytaj więcej
nr 29/2012

Rozporządzenie MZ dot. sprowadzania produktów leczniczych

W dniu 29 marca br. zostało opublikowane w DU rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub drowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Czytaj więcej

Reklama