Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 4/2010 (marzec)

Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki nr 4/2010 -

Minęły dwa kolejne miesiące roku, a obiecywanych przez Panią Minister Ewę Kopacz projektów ustaw refundacyjnych jak nie ma, tak nie ma. Poinformowano nas za to, że w marcu Pani Minister przedstawi nowy pakiet ustaw, które mają zreformować system ochrony zdrowia. Zmiany mają dotyczyć m.in. prawa farmaceutycznego i refundacji leków oraz sposobu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Minister Kopacz podkreśliła, że jej propozycje to „nowe otwarcie”. Ministerstwo po raz kolejny nie chce nic mówić o szczegółach. Ma zamiar zaprezentować je na specjalnej konferencji, która ma odbyć się w marcu. Z nieoficjalnych źródeł w resorcie zdrowia (za PAP) dowiadujemy się, że oprócz ustaw dotyczących rynku farmaceutycznego, wprowadzających m.in. tzw. sztywne ceny i marże na leki refundowane, w pakiecie będą także rozwiązania dotyczące lecznictwa szpitalnego i dostępu do świadczeń medycznych. Na czym mają polegać nowelizacje w obszarze prawa farmaceutycznego? Zgodnie z projektem, ceny i marże na leki refundowane ze środków publicznych będą ustalane urzędowo przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów. Czyli wracamy, choć nie w całości, do punktu wyjścia.

W oczekiwaniu na zapowiadane zmiany zachęcam gorąco do lektury kolejnego wydania Biuletynu. Jak zwykle znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych pozycji, co niezmiernie mnie cieszy, autorstwa samych farmaceutów wykonujących zawód w aptekach – aptekarzy, jak również specjalistów z dziedziny prawa farmaceutycznego. Szczególnej uwadze polecam odpowiedzi na pytania naszych czytelników. Jednocześnie zachęcam do zadawania kolejnych pytań naszym ekspertom oraz do składania pod adresem redakcji propozycji tematów, które Waszym zdaniem należałoby omówić w kolejnych wydaniach Biuletynu.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 4/2010

Kredyt kupiecki – zagrożenie dla apteki?

Sytuacja panująca na rynku aptek w naszym kraju coraz częściej skłania farmaceutów do działań mających na celu minimalizowanie ryzyka finansowego związanego z prowadzoną działalnością. Wdrażanie instrumentów ekonomicznych, zmierzających do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, stają się bardzo często działaniami niewystarczającymi. W związku z taką sytuacją właściciele aptek zmuszeni są do podejmowania...

Czytaj więcej
nr 4/2010

Ufundowaliśmy pracownikom abonamenty medyczne. Czy wydatek na abonamenty stanowi dla nas koszt?

Wydatki na zakup abonamentów medycznych będą stanowiły dla Państwa koszty uzyskania przychodu.

Czytaj więcej
nr 4/2010

Do naszej apteki miało miejsce włamanie. Czy powstałe straty mogą stanowić koszt?

Powstałe straty w towarach, właściwie udokumentowane, mogą być zaliczone do kosztów.

Czytaj więcej
nr 4/2010

Jakie są zasady stosowania ulgi na zakup kasy rejestrującej i jaka jest jej wysokość?

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Czytaj więcej
nr 4/2010

Dyscyplinowanie pacjenta

Podstawowym warunkiem skutecznej farmakoterapii jest zażywanie przez pacjenta przepisanych leków we właściwej postaci i dawce, o odpowiedniej porze i przez określony czas. Większość pacjentów – z różnych przyczyn – ma problemy ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich, w tym przede wszystkim z systematycznym przyjmowaniem zaordynowanych produktów leczniczych. Zjawisko to stwarza szereg niebezpieczeństw,...

Czytaj więcej
nr 4/2010

Procedura kontroli apteki przez NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi kontrole u świadczeniodawców na podstawie rocznych planów kontroli – dzielonych na kwartały, zatwierdzanych przez Prezesa Funduszu (w przypadku kontroli koordynowanych) lub Dyrektora Oddziału (w przypadku kontroli niekoordynowanych realizowanych przez oddział NFZ na terenie danego województwa). Ponadto, w razie potrzeby mogą być podjęte kontrole doraźne poza planem....

Czytaj więcej
nr 4/2010

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych zawierających sibutraminę

Minister Zdrowia informuje, że pojawiły się podejrzenia, iż poziom bezpieczeństwa leków zawierających sibutraminę nie jest zadowalający. Działania w sprawie wyjaśnienia, czy leki zawierające tę substancję czynną są bezpieczne dla pacjentów, podjęła już Komisja Europejska. Niezwłocznie po wydaniu w tym zakresie decyzji przez Komisję Europejską – zarówno Minister Zdrowia, jak i Prezes Urzędu Rejestracji...

Czytaj więcej
nr 4/2010

Co trzecia osoba nie wykupuje wszystkich przepisanych na recepcie leków

Tak wynika z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej. Pięć lat temu do wybiórczego zakupu leków zaleconych przez lekarza przyznawała się jedna czwarta Polaków, teraz już ponad 33 proc., z tego blisko połowa to ludzie starsi. Tylko niecałe 30 proc. pacjentów deklaruje, że zdarza im się zmieniać leki na tańsze odpowiedniki. Ci, którzy tego nie robią, tłumaczą się obawami i przekonaniem, że skoro coś jest...

Czytaj więcej
nr 4/2010

Testy Optium Xido

Jak poinformował w piśmie do Naczelnej Izby Aptekarskiej Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Dworski, Testy Optium Xido mogą być traktowane jako odpowiednik pasków Sensor Electrodes i Optium.

Czytaj więcej
nr 4/2010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Dnia 27 lutego weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Na stronie 4 Biuletynu zamieszczamy załącznik do Rozporządzenia z listą leków.

Czytaj więcej
nr 4/2010

Uprawnienia do otrzymywania bezpłatnych leków przez osoby represjonowane a uprawnienia osób pełniących obowiązki obronne

Poza inwalidami wojennymi, osoby represjonowane to grupa społeczna objęta przywilejem otrzymywania bezpłatnych leków oznaczonych jako Rp lub Rpz. Wraz z nimi przywilejem objęte są rodziny pozostające na ich wyłącznym utrzymaniu. W poniższym artykule opisano, jakie dokumenty powinny posiadać zarówno osoby represjonowane, jak i ich rodziny, aby bez problemu realizować recepty w aptekach.

Czytaj więcej
nr 4/2010

Uprawnienia i obowiązki farmaceuty w zakresie wydawania leków

Wiele problemów praktycznych sprawia interpretacja przepisów dotyczących wydawania leków z apteki, a także skutków zachowania farmaceuty zgodnego lub niezgodnego z prawem w kontekście prawa do uzyskania refundacji ceny leku od Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 63 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 164,...

Czytaj więcej
nr 4/2010

Konkurs na najgorsze recepty!

Czytaj więcej
nr 4/2010

Wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „zasłużonego honorowego dawcy krwi” lub „zasłużonego dawcy przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo

Czytaj więcej
nr 4/2010

Zasady postępowania z opakowaniami wielorazowego użycia do leków sporządzanych w aptece

Czytaj więcej
nr 4/2010

Jak należy prawidłowo ustalać okres przydatności do użycia leku recepturowego? cz. III opracowania

W poprzednich częściach przedstawiono ogólne zasady ustalania okresu przydatności do użycia leku recepturowego. W trzeciej odsłonie opiszemy, jakie działania należy podjąć, aby zabezpieczyć lek recepturowy przed rozkładem i zachować okres przydatności do użycia w czasie jego stosowania. Działania zabezpieczające leki recepturowe przed rozkładem polegają głównie na wyborze optymalnego procesu technologicznego,...

Czytaj więcej

Reklama