Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 54/2015

BIKA_54.jpg

Z końcem roku dokonujemy przeglądu ostatnich zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Działanie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, zakaz zbywania produktów leczniczych przez aptekę – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych w artykule Beaty Zalewskiej. Joanna Gwarda wyjaśnia, na czym polega zakaz koncentracji aptek i jakie są drogi nabycia istniejącej placówki. Jednym ze sposobów jest jej odziedziczenie. Jak w takim przypadku wygląda kwestia zezwolenia na prowadzenie apteki i umowy z NFZ na wydawanie leków refundowanych, dowiedzą się Państwo z tekstu Beaty Zalewskiej.

Pozostając w kręgu regulacji prawnych, zachęcam do lektury artykułu na temat BHP oraz kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Nasz ekspert, Krzysztof Kantorski, wyjaśnia wymagania związane ze szkoleniami dla pracowników i wyposażeniem aptek, a także zdradza, które obszary najczęściej interesują kontrolerów.

Nowy pracownik w zespole wymaga jednak znacznie więcej niż tylko szkolenie. Przygotowanie go do pracy to proces – jakie są zadania przełożonego w tym zakresie, instruuje Marzena Mieczkowska. Jest to niezwykle istotne, jeśli zależy nam na tym, by ostatecznie zarządzać grupą farmaceutów, którzy stanowią efektywny zespół. Czym charakteryzuje się taki zespół i jak go stworzyć, dowiedzą się Państwo z tekstu Katarzyny Drążkowskiej. Jednym z zadań, jakie można przed nim postawić, jest tworzenie szczególnego rodzaju relacji z pacjentami, co jest podstawą tzw. marketingu relacji – skutecznej i niebudzącej wątpliwości natury prawnej formy wyróżnienia się na tle konkurencji. Zagadnienie to przedstawia w swoim artykule Katarzyna Szalonka.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 54/2015

Leki biologiczne w aptekach?

Rynkowa wartość leków biologicznych w całej Europie od kilku lat wyraźnie wzrasta i ten trend, według specjalistów, utrzymać ma się także w latach kolejnych. Kraje, w których tego rodzaju preparaty są zarejestrowane, w bardzo różny sposób radzą sobie z kwestią ich dostępności – Polska znalazła się w punkcie, w którym musi swój model tej dostępności zrewidować.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Opakowanie przyjazne nie tylko pacjentom

W pracy farmaceuty coraz większą rolę odgrywa jakość obsługi pacjentów, a nie specjalistyczna wiedza merytoryczna. Liczy się bycie nie tylko sympatycznym, ale też skutecznym – umiejętność szybkiego wskazania najbardziej odpowiedniego farmaceutyku, w tym dermokosmetyku czy suplementu diety, które nie zawsze różnią się od siebie. Trzeba potrafić doradzić, wysłuchać i edukować, ale również podjąć decyzję...

Czytaj więcej
nr 54/2015

Nowy w zespole

Na pomyślne zakończenie procesu rekrutacji duży wpływ ma faza adaptacji, czyli proces wprowadzania nowej osoby do zespołu apteki. Niestety, często się zdarza, że ten etap jest zaniedbywany czy niedoceniany przez kierowników lub właścicieli aptek. Efektem bywa spadek motywacji nowego farmaceuty, spowolniony proces osiągania wysokiej efektywności pracy, mniejsze zaangażowanie czy lojalność.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Światło w pigułce?

Przez długi czas witamina D kojarzona była przede wszystkim z gospodarką wapniowo-fosforanową organizmu człowieka. Pierwsze opracowania naukowe dotyczące tej witaminy pojawiły się już w XVII wieku i przedstawiały zależność między jej niedoborem a powstawaniem krzywicy u dzieci. Dziś jednak wiemy, że znaczenie witaminy D jest znacznie szersze, a jej działanie wielokierunkowe. Obecnie prowadzone badania...

Czytaj więcej
nr 54/2015

Frostbites. Overview, causes, symptoms and treatment

Frostbite is the most serious of the cold weather-related injuries. It is most pronounced when there is prolonged cold weather exposure, the affected area slowly freezes and the subsequent rewarming process is slow. Frostbite results from decreased blood flow and heat delivery to body tissues resulting in damaging ice crystal formation, which ultimately leads to cell death1.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Przegląd zmian po nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: u.z.u.p.f.), która weszła w życie 12 lipca 2015 r., wprowadzono do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej: u.p.f.) szereg istotnych zmian, znacząco wpływających na działalność przedsiębiorców w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Zakaz koncentracji aptek

Prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest możliwe jedynie po uzyskaniu zezwolenia na jej prowadzenie. Zezwolenie takie wydaje właściwy ze względu na miejsce prowadzenia apteki wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na wniosek podmiotu, który chce takie zezwolenie uzyskać, po spełnieniu licznych warunków.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Porozumienie w sprawie zakazu reklamy aptek

W dniu 3 września 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarł z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej porozumienie dotyczące zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności i kar pieniężnych za naruszenie tego zakazu. Zanim przejdziemy do przybliżenia treści tego porozumienia, powinniśmy przypomnieć pokrótce przepisy regulujące wyżej wskazane obostrzenia, a przede wszystkim kontekst...

Czytaj więcej
nr 54/2015

Prowadzenie apteki i wydawanie leków refundowanych w przypadku śmierci beneficjenta

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych na receptę (dalej: umowa na wydawanie leków refundowanych) zawierana jest pomiędzy podmiotem prowadzącym aptekę a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Jak zbudować efektywny zespół apteki?

„Nie widzę w nich zaangażowania”, „Muszę ich wciąż kontrolować i upominać”, „Mam nieustanną rotację w zespole, a na rynku wciąż deficyt profesjonalistów”. Niewyczerpanym tematem moich biznesowych rozmów z kierownikami aptek jest potrzeba zbudowania dobrego zespołu – a w zasadzie nie tyle zbudowania, ile pomysłu na efektywne i długotrwałe motywowanie pracowników i inwestowanie w ich zaangażowanie. Jak...

Czytaj więcej
nr 54/2015

BHP w aptece – czyli jak ustrzec się przed mandatami Państwowej Inspekcji Pracy

Zarządzanie apteką nakłada na nas szereg obowiązków. Oprócz przestrzegania Prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach aptekarskich musimy pamiętać również o obowiązkach wynikających z przepisów BHP. Poniższe informacje mogą okazać się bardzo pomocne, jeśli chcemy uniknąć nieprzyjemności podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj więcej
nr 54/2015

Budowanie relacji z pacjentami w świetle nowych uwarunkowań prawnych i jak informować o nim pacjentów?

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (1 stycznia 2012 r.) obowiązuje bezwzględny zakaz reklamy aptek. Właściciele i kierownicy aptek, którzy stosowali jakiekolwiek narzędzia promocji (reklamę telewizyjną, radiową, prasową, internetową, zewnętrzną, uzupełniającą), musieli zaprzestać...

Czytaj więcej

Reklama