Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 79/2020 (styczeń-luty)

Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki nr 79/2020 - Zatrzymać najlepszych, czyli o rynku pracownika w branży farmaceutycznej

Zatrzymać najlepszych, czyli o rynku pracownika w branży farmaceutycznej

Od kilku lat zewsząd słychać, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Fakt, bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie – według danych Eurostatu we wrześniu 2019 r. wynosiło 3,3%. Mimo to mówienie dziś o rynku pracowniczym to wciąż pewne nadużycie, bo – owszem – branże IT czy budowlana nie narzekają na nadmiar pracowników, ale zjawisko to dotyczy przede wszystkim dużych miast.

Niezleżenie od wyzwań, przed jakimi stoją dziś pracodawcy, w procesie rekrutacji, pozostaje jeszcze inna, znacząca kwestia – ograniczenie niechcianej rotacji pracowników. Tu z pomocą przychodzą narzędzia motywacyje, które – jeśli będą umiejętnie i konsekwentnie wdrażane – mogą zwiększyć atrakcyjność apteki jako miejsca pracy. Zachęcam do lektury artykułu Macieja Chabowskiego, który w Temacie numeru opowiada, w jaki sposób zatrzymać w aptece najlepszych farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Badania wykazują, że średnio u 50% pacjentów rozwojowi nowotworu towarzyszy ból, natomiast w zaawansowanym stadium choroby skarży się na niego ponad 75% chorych. Jeśli dodamy do tego rosnącą w zatrważającym tempie zapadalność na różne typy nowotworów, okazuje się, że farmaceuta staje dziś przed koniecznością pogłębienia wiedzy na temat opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, szczególnie w kontekście terapii bólu. Temu tematowi poświęca swój artykuł Justyna Pelak.

W numerze piszemy również o tym, jakie zmiany czekają rynek farmaceutyczny wraz ze zmianami prawnymi w zakresie wyrobów medycznych, jakie procesy możemy zautomatyzować oraz jak bronić ceny w procesie sprzedaży.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 79/2020

Zatrzymać najlepszych, czyli o rynku pracownika w branży farmaceutycznej

Zatrzymać najlepszych, czyli o rynku pracownika w branży farmaceutycznej

W ciągu ostatnich pięciu lat bezrobocie w Polsce spadło z 9,9% w styczniu 2014 r. do 3,3% odnotowanych we wrześniu 2019 r. (za: Europejski Urząd Statystyczny). To bez wątpienia dobry trend zarówno z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, jak i indywidualnej jakości życia. Zmiana ta ma jednak swoje konsekwencje dla pracodawców. Coraz większe możliwości zatrudnienia oznaczają wzrost oczekiwań potencjalnych...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Czym karmią pacjentów reklamy parafarmaceutyków?

Czym karmią pacjentów reklamy parafarmaceutyków?

Dane przedstawione przez Instytut Monitorowania Mediów jednoznacznie wskazują, że branża farmaceutyczna jest od kilku lat liderem, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na reklamę. W 2018 r. wszystkie koncerny zajmujące się produkcją leków, wyrobów medycznych czy suplementów diety wydały 4 mld 215 mln zł na promocję swoich preparatów w radiu, telewizji i w internecie. Kwota ta stanowiła ponad 35% wszystkich...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Obrona ceny w procesie sprzedaży na rynku aptecznym

Obrona ceny w procesie sprzedaży na rynku aptecznym

Przez wiele lat w teorii ekonomii akcentowano zasadę, że klient jest jednostką racjonalną i dokonuje zakupów, maksymalizując korzyści, czyli wybiera na rynku produkty optymalnie zaspokajające potrzeby. Potem skorygowano teorię, uznając, że jednak jest emocjonalny i tak naprawdę działa pod wpływem emocji, uwarunkowań psychologicznych i społecznych. Dlatego też akceptuje wyższe ceny, ale z konkretnego...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Charakterystyka recepturowych leków dermatologicznych

Charakterystyka recepturowych leków dermatologicznych

Przyglądając się intensywnemu rozwojowi rynku leków gotowych, można by przypuszczać, że zdoła on wyprzeć z użycia leki recepturowe. Nic bardziej mylnego! Preparaty wykonywane przez farmaceutów na indywidualne potrzeby pacjenta są wciąż powszechnie stosowanym narzędziem w leczeniu wielu dolegliwości. Gałęzią medycyny, która szczególnie chętnie korzysta z ich zalet i skuteczności, jest dermatologia.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Placebo i nocebo ‑ the power of suggestibility

Placebo i nocebo - the power of suggestibility

Placebo and nocebo – two completely different psychobiological effects, but both of them have the power of verbal an nonverbal suggestions.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Automatyzacja procesów w aptece

Automatyzacja procesów w aptece

Polskie apteki w tym roku przechodzą prawdziwą cyfrową rewolucję. Dyrektywa antyfałszywkowa narzucająca konieczność serializacji środków leczniczych oraz wprowadzenie e-recepty sprawiły, że codzienna praca farmaceuty zupełnie się zmieniła. Jak więc wykorzystać nowe technologie w aptece, by jeszcze bardziej usprawnić jej funkcjonowanie?

Czytaj więcej
nr 79/2020

Dietoterapia nadciśnienia tętniczego

Dietoterapia nadciśnienia tętniczego

Na każdym etapie leczenia nadciśnienia tętniczego obok zażywania odpowiednio dobranych dawek leków, należy stosować się do zaleceń niefarmakologicznych, w których podstawowym schematem postępowania jest zachowanie odpowiedniej diety, zaprzestanie palenia tytoniu i zwiększenie aktywności fizycznej.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Leksykon badań. Biopsja

Leksykon badań. Biopsja

Biopsja to inwazyjne badanie diagnostyczne, polegające na pobraniu materiału biologicznego (bioptatu) z tkanek, co do których istnieje podejrzenie procesu chorobowego. Uzyskany bioptat poddaje się następnie ocenie mikroskopowej, aby zweryfikować, czy i jaki proces chorobowy może być rozpoznany. Choć mogłoby się wydawać, że współczesna diagnostyka medyczna bazuje na nowoczesnych, mało inwazyjnych lub...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Opieka farmaceutyczna w terapii bólu u pacjenta onkologicznego

Opieka farmaceutyczna w terapii bólu u pacjenta onkologicznego

Rosnąca w zatrważającym tempie zapadalność na rozmaite typy nowotworów stawia farmaceutę przed koniecznością pogłębienia wiedzy w zakresie tej gałęzi opieki farmaceutycznej. Farmakoterapia onkologiczna to pojęcie bardzo złożone, ale to właśnie terapia bólu jest przedmiotem szczególnej wagi, bowiem ból niemal zawsze towarzyszy pacjentowi w trakcie całej choroby lub któregoś z jej stadiów.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Umowy na realizację recept

Prawo w pigułce. Umowy na realizację recept

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2019 r., poz. 1971)

24 października 2019 r.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Wyroby medyczne ‑ nadchodzące zmiany

Wyroby medyczne - nadchodzące zmiany

Dnia 26 maja 2020 r. w życie wejdzie pierwsze z dwóch nowych rozporządzeń UE dotyczących wyrobów medycznych, a dokładnie dwa lata później – 22 maja 2022 r. – drugie rozporządzenie UE, które reguluje wyroby medyczne do diagnostyki in vitro. Na terytorium Unii Europejskiej przepisy obu rozporządzeń (odpowiednio 2017/745 oraz 2017/746) będą stosowane wprost i bezpośrednio. Nowe środowisko prawne spowoduje,...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Zasady bezpłatnego przekazywania leków przez apteki

Zasady bezpłatnego przekazywania leków przez apteki

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. (podpisana przez Prezydenta RP 9 maja 2019 r.) wprowadziła szereg zmian w zakresie przekazywania leków przez apteki. W artykule omawiamy nowe zasady, na jakich przedsiębiorcy detaliczni mogą bezpłatnie przekazać produkty lecznicze.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Dane wrażliwe a RODO

Dane wrażliwe a RODO

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przyznają szczególną ochronę tzw. danym wrażliwym, czyli biometrycznym, genetycznym oraz dotyczącym zdrowia.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Pieczątki w aptece

Prawo w pigułce. Pieczątki w aptece

Akt prawny Data wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2033) 8 listopada 2019 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Zapotrzebowanie na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

Prawo w pigułce. Zapotrzebowanie na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2019 r., poz. 2078)

13 listopada 2019 r.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Recepty elektroniczne

Prawo w pigułce. Recepty elektroniczne

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

23 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Reklama