Okiem eksperta

BIKA_72_58.jpg

Dermokosmetyki: fakty i mity

Zmiany na rynku aptecznym, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach, dotyczą nie tylko Prawa farmaceutycznego, ale również asortymentu dostępnego w polskich aptekach. Wynika to z wielokierunkowych potrzeb pacjentów – jeśli apteka chce być konkurencyjna, musi zawsze wychodzić naprzeciw obowiązującym trendom. Z tego względu oprócz leków, suplementów diety czy wyrobów medycznych w aptekach powinno znaleźć się miejsce dla różnorodnych linii kosmetycznych.

Apteka całodobowa: za czy przeciw?

Od lat w środowisku aptekarskim toczy się zażarta dyskusja na temat zasadności pełnienia dyżurów przez apteki w porze nocnej. W spór zaangażowani są aptekarze, samorząd terytorialny oraz Inspektorat Farmaceutyczny. W wielu powiatach problem niechcianego obowiązku rozwiązuje się sam z powodu funkcjonowania jednej, a nawet kilku aptek całodobowych. Czy apteka czynna 24 godziny i 7 dni w tygodniu to dobry pomysł na biznes?
BIKA_69_58.jpg

Apteka: między sprzedażą a etyką

Współczesny rynek aptek jest mocno skomercjalizowany i nastawiony na osiąganie celów biznesowych. Niewielkim, samodzielnym aptekom coraz trudniej utrzymać konkurencyjne ceny, jeśli nie przystąpią do grup zakupowych. Z kolei nastawienie na zysk sprawia, że łatwo zniweczyć misję zawodu farmaceuty, którą zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza jest przekazanie pacjentowi odpowiednich w jego dolegliwościach środków leczniczych, z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i umiejętności. Jak zatem pogodzić dbałość o rentowność apteki z troską o pacjenta?

BIKA_66_55.jpg

Fałszywe recepty: jak je rozpoznać?

„Wrocławska policja zatrzymała kolejne osoby zamieszane w sprawę fałszywych recept na lek onkologiczny”. „CBA przeszukało jedną z krakowskich aptek i dom znanej profesor psychiatrii. Chodziło o wystawianie refundowanych recept na fikcyjnych pacjentów”. „Pielęgniarka fałszowała recepty – usłyszała zarzuty”. To tylko kilka nagłówków pokazujących skalę zagrożenia spowodowaną obrotem sfałszowanymi receptami. Jak rozpoznać fałszywki?

cudzy_pomysł.jpg

Cudzy pomysł na własny biznes

Rynek apteczny w Polsce jest bardzo dynamiczny i żywo reaguje na zachodzące zmiany. Średnio raz w roku powstaje nowa oferta franczyzowa z kompleksowym know-how, nowoczesnymi narzędziami do kreowania sprzedaży oraz silnym wsparciem franczyzodawcy. Ostatnia nowelizacja Prawa farmaceutycznego stawia jednak przed rynkiem wyjątkowo trudne zadanie. Czy pod rządami nowych przepisów franczyza aptek ma jeszcze sens?

BIKA_63_49.jpg

Klauzula sumienia dla farmaceutów?

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej aptek określających się mianem „pro-life”, które odmawiają pacjentom sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Uzasadnieniem tych działań jest tzw. klauzula sumienia. Zdarza się również, że pacjent otrzymuje informację, że apteka nie ma w asortymencie takich środków i nie wiadomo, kiedy będą dostępne. Działalność aptek „pro-life” wzbudza coraz większe kontrowersje, a wokół nich i samej klauzuli sumienia narosło wiele mitów.

BIKA_63_55.jpg

Rynek apteczny 2016: kontynuacja trendów czy nowe rozdanie?

Historycznie największą rolę w zmianach na rynku aptecznym odegrały prawdopodobnie prywatyzacja aptek i wprowadzenie nowej ustawy refundacyjnej w 2012 roku. Obecnie z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jesteśmy świadkami trzeciej istotnej zmiany, która może wynikać z regulacji zwanej umownie „Apteka dla Aptekarza (AdA)”. Wprowadzenie nowego prawa może zmienić zasady funkcjonowania rynku aptecznego.

Polecamy

Archiwum