Analiza: nowy program kształcenia techników farmaceutycznych

BIKA_74_58.jpg

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wznowieniem kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego, lecz zgodnie z zapowiedziami profil kompetencji absolwentów kształconych na podstawie nowego programu nauczania będzie się różnić od dotychczasowego. Przedstawiony projekt został skrytykowany przez przedstawicieli techników farmaceutycznych oraz przedstawicieli części pracodawców rynku aptecznego.

W 2014 r., po kilku latach zapowiedzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministerstwa Zdrowia zdecydowało o zakończeniu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego. Decyzja została podjęta przy poparciu Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz środowiska akademickiego, natomiast była mocno krytykowana m.in. przez przedstawicieli techników farmaceutycznych oraz część pracodawców na rynku aptecznym. Rzeczywisty termin zakończenia kształcenia ulegał przesunięciu – ostatnia rekrutacja odbyła się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018.

W międzyczasie Ministerstwo Zdrowia planowało wprowadzenie nowego zawodu farmaceutycznego średniego szczebla w postaci asystenta farmaceutycznego, zapewniając jednocześnie, że dotychczasowe uprawnienia techników zostaną zachowane. Jeszcze we wrześniu 2018 r. Ministerstwo Zdrowia informowało, że trwają konsultacje nad kształtem nowego zawodu. Ostatecznie plany porzucono na rzecz przywrócenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

W październiku 2018 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że trwają prace nad wznowieniem kształcenia. Naczelna Izba Aptekarska wyraziła oczekiwanie, że rozpoczęcie prac zaowocuje stworzeniem „nowej formuły zawodu, gdzie głównym filarem powinna być jakość owocująca dobrym przygotowaniem merytorycznym przyszłych absolwentów do pracy w aptekach”1, ponadto wskazano, że należy zakończyć „kształcenie techników w systemie weekendowym ze śladową liczbą godzin w szkołach, nad którymi w większości nikt przez lata nie sprawował właściwego nadzoru. (…) Trudno w nieskończoność powierzać odpowiedzialność za zdrowie pacjentów osobom, z których część nie posiada nawet matury”2.

Reakcje w branży po opublikowaniu projektu programu

Propozycja podstawy programowej kształcenia techników została opublikowana w grudniu 2018 r. Projekt wzbudził pewne kontrowersje i został skrytykowany przez przedstawicieli techników farmaceutycznych oraz części pracodawców rynku aptecznego. Głównym zarzutem wobec projektu było zastosowanie sformułowania „współuczestniczenie” jako określenie roli przyszłych techników w sporządzaniu i obrocie produktami leczniczymi. Zinterpretowano je jako zamach na samodzielność wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych. Należy jednak podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia uprawienia osób, które już posiadają wykształcenie technika farmaceutycznego lub uzyskają je na obecnie obowiązujących zasadach, mają pozostać zachowane w niezmienionym kształcie.

Analiza propozycji nowego programu kształcenia

W projekcie podstawy programowej znalazły się zagadnienia, które były dotychczas realizowane w ramach kształcenia techników. Wśród nauk podstawowych są m.in.: anatomia, patofizjologia, pierwsza pomoc, zasady aseptyki i antyseptyki, promocja zdrowia, podstawy prawne wykonywania zawodu oraz funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Zagadnienia te poruszane są w zakresie niewykraczającym poza dotychczasowy program nauczania. W przypadku analizy leków oraz farmakognozji nie wprowadzono żadnych rewolucyjnych zmian.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum