Cudzy pomysł na własny biznes

cudzy_pomysł.jpg

Rynek apteczny w Polsce jest bardzo dynamiczny i żywo reaguje na zachodzące zmiany. Średnio raz w roku powstaje nowa oferta franczyzowa z kompleksowym know-how, nowoczesnymi narzędziami do kreowania sprzedaży oraz silnym wsparciem franczyzodawcy. Ostatnia nowelizacja Prawa farmaceutycznego stawia jednak przed rynkiem wyjątkowo trudne zadanie. Czy pod rządami nowych przepisów franczyza aptek ma jeszcze sens?

Funkcjonowanie aptek w systemie franczyzowym jest w Polsce coraz bardziej popularne. Liczba placówek działających w ten sposób wciąż rośnie. Umowa franczyzy zaliczana jest to tzw. umów nienazwanych, co oznacza, że polskie prawo nie zawiera definicji legalnej „franczyzy”. Dlatego badając, czym tak naprawdę jest franczyza, należy sięgnąć do wykładni, jaką wypracowali praktycy i teoretycy prawa zajmujący się tym zagadnieniem. Najpełniejszą definicję podał NSA w Krakowie w wyroku z 21 stycznia 1998 r. (sygn. akt I SA/Kr 507/97), wskazując, że: „Istota franczyzowej metody współpracy polega na tym, iż poprzez umowę franczyzy, dawca franczyzy zobowiązuje się do umożliwienia biorcy franczyzy korzystania z oznaczenia jego firmy, godła, emblematu, symboli, patentów, zaś biorca franczyzy zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem udostępnionych mu praw oraz do pozyskiwania nowych odbiorców (nowych rynków zbytu). Jednym z głównych zadań biorcy franczyzy jest dokładne zbadanie rynku, na którym ma on rozwijać działalność franczyzową oraz optymalne zorganizowanie sprzedaży. Biorca franczyzy działa przez cały czas trwania umowy we własnym imieniu i na własny rachunek, zawiera umowy bezpośrednio z nowymi kontrahentami, pozyskuje nowe rynki zbytu”.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Polecamy

Archiwum