O opiece farmaceutycznej mówi się niemal od 20 lat, a mimo to polska apteka wciąż jest głównie placówką handlową, w której jakiekolwiek dodatkowe usługi, poza krótką poradą znad pierwszego stołu, są niedostępne.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrujemy w tym, że zamiast dyskutować o konkretnych usługach, które mogliby świadczyć farmaceuci i których efekty mogłyby być mierzone, debatuje się o bliżej nieokreślonej idei opieki farmaceutycznej, której do końca nie rozumieją sami farmaceuci, a co dopiero pacjenci, lekarze i decydenci. Chcąc wesprzeć wdrażanie opieki farmaceutycznej w Polsce, w 2019 r. grupa opieka.farm przeprowadziła ogólnopolskie badanie pod nazwą „Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm”. Było to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę badanie dotyczące możliwości wdrożenia do aptek otwartych usług opieki farmaceutycznej.1

Apteki się rozwijają, co z farmaceutami?

Rynek farmaceutyczny dynamicznie ewoluuje. Dla przykładu tylko w 2019 r. wdrożono serializację, e-receptę i system monitorowania obrotu lekami. Patrząc z zewnątrz, wydawać się może, że polska apteka staje się coraz bardziej nowoczesna. Jest jednak coś, co pozostaje w tyle za tymi zmianami – znaczenie i rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia, którzy nadal są niedoceniani, a ich potencjał niewykorzystywany. Co ciekawe, wyniki przeprowadzonego badania wykazały ogromne pokłady chęci i zaangażowania, jakie drzemią w farmaceutach. Świadczyć o tym może ponad 300 aptek, które zgłosiły swoją kandydaturę do udziału w projekcie.

Usługi Opieki Farmaceutycznej

Ideą projektu było zbadanie możliwości wdrożenia w otwartych aptekach czterech usług, które już teraz, bez dużego nakładu kosztów i zmian prawnych, mogą być wprowadzone do polskich aptek. Usługi zostały wybrane i zaprojektowane tak, aby obejmowały cztery aspekty pracy farmaceuty: proste badanie w aptece (pomiar ciśnienia z farmaceutą), instruktaż poprawnej obsługi sprzętu medycznego (na przykładzie inhalatorów), pomoc w samoleczeniu (przegląd domowej apteczki) i optymalizacja stosowania leków (przegląd lekowy). Apteki biorące udział w badaniu za wykonanie usługi otrzymywały wynagrodzenie, które miało zobrazować (i symulować) refundację NFZ za wykonanie poszczególnych usług opieki farmaceutycznej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Opieka farmaceutyczna nad dzieckiem do 3. roku życia

BIKA_80_55.jpg

Pacjent dziecięcy w kontekście opieki farmaceutycznej to jedno z częstszych i większych wyzwań w codziennej pracy za pierwszym stołem. Szczególnie dzieci do 3. roku życia stanowią newralgiczną podgrupę, ponieważ reakcje organizmu u tak małych pacjentów mogą znacząco odbiegać od tych, które łatwo przewidzieć u dorosłych. Wymaga to od farmaceuty nie tylko wiedzy, co wolno stosować, a czego nie, lecz także znajomości algorytmu postępowania w celu wyznaczenia takiej ścieżki terapii, która będzie zindywidualizowana, możliwie skuteczna i maksymalnie bezpieczna.

Czytaj więcej

Recepturowe leki dla osób leżących

BIKA_80_35.jpg

Ograniczona aktywność ruchowa oraz zdeterminowane przez wiele schorzeń długotrwałe przebywanie w pozycji leżącej prowadzą do istotnych zaburzeń funkcjach fizjologicznych organizmu. Bardzo ważna jest w tej sytuacji odpowiednia profilaktyka zapobiegająca skutkom unieruchomienia, a w razie ich występowania – adekwatne leczenie. Kluczem do uniknięcia poważnych komplikacji jest udana współpraca wykwalifikowanego personelu medycznego oraz członków rodziny chorego.

Czytaj więcej

Opieka farmaceutyczna w terapii bólu u pacjenta onkologicznego

BIKA_79_55.jpg

Rosnąca w zatrważającym tempie zapadalność na rozmaite typy nowotworów stawia farmaceutę przed koniecznością pogłębienia wiedzy w zakresie tej gałęzi opieki farmaceutycznej. Farmakoterapia onkologiczna to pojęcie bardzo złożone, ale to właśnie terapia bólu jest przedmiotem szczególnej wagi, bowiem ból niemal zawsze towarzyszy pacjentowi w trakcie całej choroby lub któregoś z jej stadiów.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama