Lekooporność - jak edukować pacjentów?

BIKA_73_44.jpg

Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w leczeniu chorób zakaźnych są niewątpliwie wielkim osiągnięciem medycyny. Nieprawidłowe korzystanie z tych leków spowodowało jednak wymknięcie się wielu drobnoustrojów spod kontroli człowieka. Wobec zagrożenia nadejściem tzw. ery postantybiotykowej pracownicy służby zdrowia powinni podejmować interwencje w kierunku racjonalizacji stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych.

Lekooporność może być pierwotnym zjawiskiem polegającym na niewrażliwości danego drobnoustroju z powodu braku receptora/punktu uchwytu działania dla danego środka. Współczesnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej jest lekooporność nabyta jako zanik wrażliwości drobnoustrojów wobec uprzednio skutecznego leku przeciwdrobnoustrojowego. Zjawisko to występuje w przypadku chorób zakaźnych o różnej etiologii (bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej oraz pierwotniakowej), z których obecnie największe zagrożenie dla ludzkości stanowią zakażenia bakteryjne. Lekooporność drobnoustrojów skutkuje utrudnieniem procesu leczenia, a w konsekwencji wydłużeniem czasu trwania choroby i/lub zwiększoną śmiertelnością.

Lekooporność może rozwinąć się na jednym lub wielu etapach, w których cząsteczka leku dociera do patogenu i wchodzi z nim w interakcję. Może powstać w wyniku:

  • zmniejszonego dostępu do wnętrza patogenu,
  • zwiększonego usuwania leku z wnętrza patogenu,
  • enzymatycznej inaktywacji leku przez patogen,
  • modyfikacji białek patogenu, które przekształcają prolek do aktywnego metabolitu,
  • modyfikacji punktu uchwytu działania leku,
  • wykształcenia alternatywnych szlaków metabolicznych wobec tych hamowanych przez lek.

Mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje obejmują występowanie spontanicznych mutacji genetycznych lub transfer genów kodujących oporność pomiędzy patogenami.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum