Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w leczeniu chorób zakaźnych są niewątpliwie wielkim osiągnięciem medycyny. Nieprawidłowe korzystanie z tych leków spowodowało jednak wymknięcie się wielu drobnoustrojów spod kontroli człowieka. Wobec zagrożenia nadejściem tzw. ery postantybiotykowej pracownicy służby zdrowia powinni podejmować interwencje w kierunku racjonalizacji stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych.

Lekooporność może być pierwotnym zjawiskiem polegającym na niewrażliwości danego drobnoustroju z powodu braku receptora/punktu uchwytu działania dla danego środka. Współczesnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej jest lekooporność nabyta jako zanik wrażliwości drobnoustrojów wobec uprzednio skutecznego leku przeciwdrobnoustrojowego. Zjawisko to występuje w przypadku chorób zakaźnych o różnej etiologii (bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej oraz pierwotniakowej), z których obecnie największe zagrożenie dla ludzkości stanowią zakażenia bakteryjne. Lekooporność drobnoustrojów skutkuje utrudnieniem procesu leczenia, a w konsekwencji wydłużeniem czasu trwania choroby i/lub zwiększoną śmiertelnością.

Lekooporność może rozwinąć się na jednym lub wielu etapach, w których cząsteczka leku dociera do patogenu i wchodzi z nim w interakcję. Może powstać w wyniku:

  • zmniejszonego dostępu do wnętrza patogenu,
  • zwiększonego usuwania leku z wnętrza patogenu,
  • enzymatycznej inaktywacji leku przez patogen,
  • modyfikacji białek patogenu, które przekształcają prolek do aktywnego metabolitu,
  • modyfikacji punktu uchwytu działania leku,
  • wykształcenia alternatywnych szlaków metabolicznych wobec tych hamowanych przez lek.

Mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje obejmują występowanie spontanicznych mutacji genetycznych lub transfer genów kodujących oporność pomiędzy patogenami.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

The most rated herbs in herbal remedies

BIKA_75_54.jpg

Why do we search for herbs? Simply because of their scent, flavour or therapeutic properties. Herbs are natural affordable diet supplementary and they are believed to be always safe, which means they have less side effects than pure drugs. We use herbs to maintain or improve our health.

Read more

Immunożywienie

BIKA_75_49.jpg

Różnorodna i prawidłowo zbilansowana dieta korzystnie wpływa na organizm człowieka, w tym także na poszczególne układy, jak odpornościowy. Manipulacja podażą określonych składników pożywienia, którym przypisuje się funkcje immunomodulatorów, może ukierunkować działanie systemu odpornościowego. Na czym polega koncepcja immunożywienia? Jakie składniki pokarmowe wykazują najsilniejsze działanie immunomodulujące? Jaką rolę we wspomaganiu odporności pełnią probiotyki i prebiotyki?

Read more

Suplementy diety - zło (nie)konieczne?

BIKA_75_44.jpg

Rynek suplementów diety do 2020 r. może osiągnąć wartość 5 mld złotych. Ich reklamy często wprowadzają pacjentów w błąd. Czym różni się suplement diety od leku? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność?

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama