Rynek suplementów diety do 2020 r. może osiągnąć wartość 5 mld złotych. Ich reklamy często wprowadzają pacjentów w błąd. Czym różni się suplement diety od leku? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność?

Podstawową różnicą pomiędzy lekiem i suplementem diety jest ich przeznaczenie: lek jest produktem mającym służyć leczeniu, diagnostyce bądź też profilaktyce schorzeń, natomiast suplement diety ma wykazywać efekt odżywczy lub też inny efekt fizjologiczny. Dodatkowo jego składniki nie powinny wykazywać właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Warto zwrócić uwagę na procedurę w przypadku wątpliwości, czy środek spożywczy nie spełnia wymogów produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego podmiot wprowadzający suplement diety do obiegu ma obowiązek przedstawić opinię Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wątpliwości w tym przypadku może budzić brak uregulowanych prawnie procedur wystawiania takich opinii, w wyniku czego możliwe jest wystawienie jej bez uzasadnienia i podparcia stosownymi podstawami naukowymi oraz prawnymi.

Kolejną kwestią jest uproszczony proces rejestracji – w przypadku suplementów diety nie jest wymagane przedstawienie dokumentacji udowadniającej skuteczność oraz bezpieczeństwo produktu, bowiem preparat taki nie może mieć właściwości produktu leczniczego. Całkowita dowolność wewnętrznej kontroli składu preparatów ze strony producenta także obniża bezpieczeństwo stosowania suplementów diety. Natomiast odgórna regularna kontrola inspekji sanitarnej wszystkich partii ponad 30 tys. zarejestrowanych suplementów diety jest niemożliwa.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Insulin resistance: causes, symptoms and treatment

bika_76_71.jpg

Insulin resistance, also called prediabetes and metabolic sydrome has become the major health hazard of modern world. Leading to type 2 diabetes mellitus (T2DM), which has become one of the major cause of morbidity and mortality, it has been spreading not only in the developed world but also in the underdeveloped countries.

Read more

Dietoterapia osteoporozy

bika_76_66.jpg

Farmakologiczne leczenie osteoporozy można wspomóc prawidłową dietą, w której podaż składników odżywczych powinna być tak zbilansowana, aby ich wzajemne proporcje korzystnie wpłynęły na budowę i stan mineralny masy kostnej. Które składniki pożywienia odgrywają istotną rolę w dietoterapii osteoporozy?

Read more

Leksykon badań: gastroskopia

bika_76_62.1..jpg

Gastroskopia to badanie diagnostyczne, pozwalające na dokładną analizę stanu górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega ona na oglądaniu przełyku, żołądka, opuszki dwunastnicy pod względem wyglądu błony śluzowej, soku żołądkowego i elastyczności ścian za pomocą endoskopu o średnicy ok. 9,3 mm.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama