Prawo

nr 85/2021

Serializacja. Co nowego od 1 lipca 2020 r.?

Serializacja. Co nowego od 1 lipca 2020 r.?

9 lutego 2019 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy wynikające z tzw. dyrektywy antyfałszywkowej. Zostały one określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. Co mają na celu?

Czytaj więcej
nr 85/2021

Prowadzenie reklamy wyrobów medycznych w oparciu o najnowsze przepisy prawa

Prowadzenie reklamy wyrobów medycznych w oparciu o najnowsze przepisy prawa

Rozwój technologii i informacji coraz śmielej wkracza w kolejne obszary naszego życia. Ewoluują w związku z tym zarówno formy przekazów reklamowych oraz hasła reklamowe, jak i sposoby prowadzenia promocji. Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu. Niemniej jednak istotne jest to, aby wiedzieć, na jakich zasadach można prowadzić daną kampanię, tak aby przekaz nie naruszył obowiązujących...

Czytaj więcej
nr 85/2021

Wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej w dobie pandemii

Wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej w dobie pandemii

W trakcie trwającej pandemii pacjenci i służby medyczne szczególnie potrzebują wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej. O ile pierwsza kategoria jest dobrze znana wszystkim uczestnikom rynku i mówi się o niej szczególnie w kontekście nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, to środki ochrony indywidualnej...

Czytaj więcej
nr 84/2020

Jak wystawić receptę farmaceutyczną ro familiae i pro auctore

Jak wystawić receptę farmaceutyczną ro familiae i pro auctore

Dnia 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567). W związku z tym doszło do zmian, m.in. w brzmieniu art. 96 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Farmaceuci zyskali prawo do wystawiania recepty dla siebie oraz dla członków rodziny.

Czytaj więcej
nr 84/2020

Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych a wątpliwości interpretacyjne

Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych a wątpliwości interpretacyjne

Dnia 1 lipca 2020 r. wszedł w życie art. 77a ust. 4 Prawa farmaceutycznego budzący duże kontrowersje wśród wszystkich uczestników rynku. Przepis ten wywołał żywą dyskusję odnośnie do możliwości zawierania umów pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi, pomimo że jego wprowadzenie uzasadniane było regulacjami dotyczącymi weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.

Czytaj więcej
nr 84/2020

Nowe regulacje UE dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych

Nowe regulacje UE dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych

Dnia 8 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE. Asumptem do podjęcia prac legislacyjnych nad rozporządzeniem 2019/6 była konieczność zharmonizowania na terenie Unii Europejskiej warunków regulujących dostarczanie weterynaryjnych produktów...

Czytaj więcej
nr 84/2020

Nie ma już wymogu umieszczania oddziału NFZ na receptach refundowanych

Nie ma już wymogu umieszczania oddziału NFZ na receptach refundowanych

Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2020 r. w Prawie farmaceutycznym umożliwiają osobom wystawiającym recepty refundowane na produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego pominięcie wpisywania na nich numeru oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Co więcej, apteki nie muszą przekazywać tej informacji do NFZ wraz z Dokumentem...

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama