Prawo

Tekst otwarty Tylko on-line nr 80/2020

Koronawirus a konieczność wprowadzenia zmian prawnych w wielu dziedzinach – co się zmieniło?

Covid-19.jpg

Z każdym dniem przyglądamy się sytuacji, w której narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”). Widmo epidemii ciąży również na Polsce. W chwili przygotowania niniejszego komentarza Minister Zdrowia potwierdził ponad 300 przypadków zachorowań, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że z każdym dniem wskaźnik nowych zachorowań będzie rósł.

Czytaj więcej
nr 80/2020

Prawo w Pigułce. Realizacja e‑recept

BIKA_80_8.jpg

Zmiana ma na celu doprecyzowanie kwestii terminu realizacji recept w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej
nr 80/2020

Reklama skierowana do profesjonalistów. Czy można więcej?

BIKA_80_18.jpg

Rozwój technologii i informacji wkracza coraz śmielej w kolejne obszary naszego życia. Ewoluują w związku z tym zarówno formy oraz hasła przekazów reklamowych, jak i sposoby prowadzenia akcji marketingowych. Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu, a każdy zna jej zalety. Istotne jest jednak, aby wiedzieć, na jakich zasadach można prowadzić dana działania – tak, aby przekaz reklamowy nie...

Czytaj więcej
nr 80/2020

Reklamacje i zwroty w aptece

BIKA_80_14.jpg

Do jednego z praw konsumenckich można zaliczyć możliwość zwrotu i reklamacji zakupionego produktu. Należy jednak pamiętać, że w aptekach oprócz praw konsumenta kwestię zwrotów reguluje również Prawo farmaceutyczne, które w tej sprawie jest nieco bardziej restrykcyjne dla pacjentów. Proste i jasne wytłumaczenie pacjentom przez pracowników aptek zasad dotyczących zwrotów towarów zakupionych u nich w...

Czytaj więcej
nr 80/2020

Odwołanie się od decyzji GIF – jak robić to dobrze?

BIKA_80_9.jpg

Jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego jest dwuinstancyjność. Oznacza ona, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji można odwołać się do drugiej instancji. Odwołanie należy do środków zaskarżenia, za pomocą których uprawniony może żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej w celu ich zmiany bądź uchylenia.

Czytaj więcej
nr 80/2020

Prawo w Pigułce. Recepty – środki odurzające i substancje psychotropowe

BIKA_80_8.jpg

Zmiana rozporządzenia dotyczy recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Czytaj więcej
nr 80/2020

Braki leków w hurtowniach. Jak radzić sobie z problem?

BIKA_80_3.jpg

W ostatnim czasie najczęstszym pytaniem, które pada z ust pacjentów nie jest to o cenę, lecz o dostępność produktu leczniczego. Niestety brak leków w aptekach jest tematem, który wraca jak bumerang – momentami sytuacja wydaje się być opanowana, by za kilka dni osoby przewlekle chore nie były w stanie kontynuować terapii. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie skali problemu, zastanowimy się,...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Recepty elektroniczne

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

23 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama