Prawo

nr 79/2020

Prawo w pigułce. Recepty elektroniczne

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

23 listopada 2019 r.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Zapotrzebowanie na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2019 r., poz. 2078)

13 listopada 2019 r.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Pieczątki w aptece

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny Data wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2033) 8 listopada 2019 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Dane wrażliwe a RODO

BIKA_79_22.jpg

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przyznają szczególną ochronę tzw. danym wrażliwym, czyli biometrycznym, genetycznym oraz dotyczącym zdrowia.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Zasady bezpłatnego przekazywania leków przez apteki

BIKA_79_17.jpg

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. (podpisana przez Prezydenta RP 9 maja 2019 r.) wprowadziła szereg zmian w zakresie przekazywania leków przez apteki. W artykule omawiamy nowe zasady, na jakich przedsiębiorcy detaliczni mogą bezpłatnie przekazać produkty lecznicze.

Czytaj więcej
nr 79/2020

Wyroby medyczne ‑ nadchodzące zmiany

BIKA_79_12.jpg

Dnia 26 maja 2020 r. w życie wejdzie pierwsze z dwóch nowych rozporządzeń UE dotyczących wyrobów medycznych, a dokładnie dwa lata później – 22 maja 2022 r. – drugie rozporządzenie UE, które reguluje wyroby medyczne do diagnostyki in vitro. Na terytorium Unii Europejskiej przepisy obu rozporządzeń (odpowiednio 2017/745 oraz 2017/746) będą stosowane wprost i bezpośrednio. Nowe środowisko prawne spowoduje,...

Czytaj więcej
nr 79/2020

Prawo w pigułce. Umowy na realizację recept

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2019 r., poz. 1971)

24 października 2019 r.

Czytaj więcej
nr 78/2019

Prawo w pigułce. Promesa na zezwolenie na prowadzenie apteki

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495)

Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama