Prawo

nr 78/2019

Prawo w pigułce. Promesa na zezwolenie na prowadzenie apteki

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495)

Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej
nr 78/2019

Prawo w pigułce. E‑zdrowie

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590)

7 września 2019 r. (większość przepisów)

Czytaj więcej
nr 78/2019

Zmiany w Prawie pracy

bika_78_21.jpg

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących Kodeks pracy. Nowe rozwiązania wprowadziła ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej „nowelizacja”). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jakie zmiany wprowadzono w obrębie Kodeksu pracy oraz jakie konsekwencje są skorelowane z przedmiotową nowelizacją.

Czytaj więcej
nr 78/2019

Sprzedaż i kupno apteki prowadzonej w formie sp.z o.o.

bika_78_16.jpg

Dnia 25 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1015) zwana „apteką dla aptekarza”, która wprowadziła bardzo restrykcyjne zasady dotyczące otwierania nowych placówek, a także zakupu już istniejących. Do tego dnia ich właścicielem mógł zostać praktycznie każdy, kto zapragnął rozpocząć prowadzenie biznesu aptecznego, niezależnie od...

Czytaj więcej
nr 78/2019

Kontrola GIF w kontekście weryfikacji autentyczności leków

bika_78_11.jpg

Jednym z wielu wyzwań czekających na przedsiębiorców skupionych w branży farmaceutycznej było przygotowanie się do wdrożenia przepisów dotyczących umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych zabezpieczeń uniemożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów podrobionych (chodzi o tzw. serializację leków, czyli znakowanie niepowtarzalnym identyfikatorem). Celem artykułu jest wskazanie uprawnień...

Czytaj więcej
nr 78/2019

Prawo w pigułce. Sprzedaż leków do domów dziecka, DPS‑ów, szkół i zakładów pracy

bika_78_9.jpg

 

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 1542)

20 sierpnia 2019 r.

 

Czytaj więcej
nr 77/2019

Jaką odpowiedzialność niesie wykonywanie zawodu farmaceuty?

BIKA_77_24.jpg

Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Czytaj więcej
nr 77/2019

Najczęstsze uchybienia wynikające z kontroli organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

BIKA_77_19.jpg

Przedmiotem niniejszej analizy będzie wskazanie przedsiębiorcom, jakie uchybienia w ramach bieżącej działalności aptek ogólnodostępnych są uznawane przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej za najczęściej występujące w praktyce oraz jakie ryzyko prawne wiąże się z prowadzeniem działalności w sposób niezgodny z przepisami.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama