Prawo i dokumentacja

BIKA_70_16.jpg

ZSMOPL: obowiązki aptek

Asumptem do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi był proceder nielegalnego wywozu leków z terytorium Polski oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które miały go ukrócić. Czy po prawie trzech latach od wejścia w życie ustawy wprowadzającej ZSMOPL jest szansa, że system zacznie wreszcie spełniać zakładaną funkcję?

Zatrudnienie cudzoziemca w aptece

Zmiany na rynku pracy, w szczególności wzrost zainteresowania polskich farmaceutów pracą za granicą, a także coraz wyższy poziom prezentowany przez specjalistów pochodzących z innych państw, mogą skłonić właścicieli aptek do poszukiwania kandydatów do pracy wśród cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Jakie działania należy podjąć, żeby zgodnie z prawem zatrudnić w aptece farmaceutę lub technika farmacji niebędących polskimi obywatelami?
BIKA_69_14.jpg

E-recepta: jak się przygotować do zmian?

E-recepta jest jednym z kluczowych elementów trwającego obecnie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, służącego usprawnieniu obsługi pacjentów. Zakłada się, że ułatwi dostęp do danych medycznych, przyspieszy proces realizacji recept oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa farmakoterapii. Niedawno uchwalono nową ustawę , która ma ułatwić przygotowanie się do zmian. W niniejszym artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia związane z nowymi przepisami.

BIKA_69_19.jpg

RODO, czyli jak zabezpieczyć dane pacjentów

Już 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. Nowe przepisy dotyczą także aptek, w których przetwarzane są dane osobowe o stanie zdrowia pacjentów, a zatem objęte szczególnymi wymaganiami prawnymi. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo tych danych zgodnie z wymaganiami RODO?

Polecamy

Archiwum