Prawo i dokumentacja

BIKA_72_18.jpg

Książka kontroli w aptece

Jedno z zadań organów inspekcji farmaceutycznej stanowi kontrola, czy apteka jest zarządzana z uwzględnieniem wszelkich przewidzianych prawem obowiązków. Należy bowiem pamiętać, że z punktu widzenia przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, posiadanie apteki zalicza się do działalności regulowanej, wobec czego podlega bardziej restrykcyjnym zasadom.

BIKA_72_23.jpg

Lokal do wynajęcia, czyli umowa najmu dla apteki

Jedną z pierwszych kwestii, jakie należy przeanalizować przed rozpoczęciem działalności polegającej na prowadzeniu apteki, jest wybór odpowiedniego lokalu. Okoliczność ta nie budzi wątpliwości, gdy planujemy prowadzenie apteki stacjonarnej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wysyłkowej sprzedaży leków również trzeba dysponować odpowiednią przestrzenią, ponieważ taką sprzedaż może prowadzić tylko apteka lub punkt apteczny.

Polecamy

Archiwum