Bezpieczeństwo przede wszystkim

BIKA_68_22.jpg

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że praca farmaceuty w aptece ogólnodostępnej jest pozbawiona większych zagrożeń. Sama apteka jawi się natomiast jako miejsce bardzo bezpieczne. Tymczasem przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku aptek jest szczególnie istotne. Wynika to przede wszystkim ze styczności z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

Farmaceuta nie tylko wydaje gotowe leki, ale także przygotowuje różnego rodzaju produkty lecznicze według receptur przygotowywanych przez lekarzy, stomatologów oraz lekarzy weterynarii. Nie można zapominać, że wykonuje swoją pracę przez wiele godzin na stojąco, o różnych porach dnia, często w weekendy i święta. Farmaceuta kontroluje recepty pod względem zalecanego dawkowania, czytelności i zgodności terapeutycznej oraz sprawdza terminy ważności leków. Zmuszony jest zatem wykonywać skomplikowane czynności pod dużą presją czasu. Co więcej, codziennie ma kontakt z osobami chorymi.

Dodatkowo świadomość odpowiedzialności za konsekwencje pomyłki wzmaga odczucie ciężaru pracy. W świetle najnowszych badań stres, będący wypadkową takich warunków, nie może być pomijany czy bagatelizowany, ponieważ stanowi ważną składową w sumarycznej ocenie przyszłego stanu zdrowia farmaceuty. Z tego powodu przepisy BHP dla aptekarzy i farmaceutów jasno określają, jak chronić siebie i innych przed niebezpieczeństwem, które, chociaż niewidoczne, jest jednak bardzo istotne.

Błędy w dziedzinie BHP najczęściej popełniane w aptece

Mimo że pracodawcy prowadzący apteki na ogół starają się dopełniać swoich obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, to nieprawidłowości w tej dziedzinie zdarzają się dość często. Najczęściej popełniane błędy to brak:

  • szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępnych i okresowych),
  • aktualnych profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych),
  • uprawnień kwalifikacyjnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy,
  • udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznania pracowników z wynikami tej oceny,
  • ustaleń na piśmie zasad związanych z praniem i konserwacją odzieży roboczej.

Dobre praktyki w dziedzinie BHP

Należy pamiętać o tym, że przestrzeganie zasad BHP jest w interesie zarówno pracowników aptek, jak i pracodawcy. Aby skutecznie zmniejszyć ryzyko wypadku lub choroby zawodowej, a także zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa, należy przestrzegać dobrych praktyk w dziedzinie BHP.

Za dobre praktyki w dziedzinie BHP uznajemy działania, które co prawda nie są nakazane przez przepisy prawa, ale powszechnie uważa się je za zachowania pożądane. Pozwalają uniknąć błędów lub je wyeliminować. W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie szczegółowa charakterystyka najczęstszych błędów wraz z opisem dobrych praktyk, które należy stosować, by im zapobiec.

WAŻNE!

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować takie zagadnienia, jak: zagrożenia na stanowisku farmaceuty, obsługa urządzeń znajdujących się w aptece, stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zapoznanie z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.

1. Brak szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca powinien zapewniać pracownikom szkolenia (wstępne i okresowe) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich brak jest jednym z najczęstszych uchybień w dziedzinie BHP. Często zapomina się również, że szkolenie wstępne powinno się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Powszechnie jednak zdarza się, że szkolenie w dziedzinie BHP przeprowadzane jest po pewnym czasie od dopuszczenia pracownika do wykonywania czynności zawodowych.

Warto opracować szczegółowy program szkolenia wstępnego oraz wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie (instruktażu ogólnego i stanowiskowego). W przypadku braku pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami należy zlecić szkolenie jednostce zewnętrznej prowadzącej działalność w tej dziedzinie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum