E-recepta: jak się przygotować do zmian?

BIKA_69_14.jpg

E-recepta jest jednym z kluczowych elementów trwającego obecnie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, służącego usprawnieniu obsługi pacjentów. Zakłada się, że ułatwi dostęp do danych medycznych, przyspieszy proces realizacji recept oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa farmakoterapii. Niedawno uchwalono nową ustawę , która ma ułatwić przygotowanie się do zmian. W niniejszym artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia związane z nowymi przepisami.

15 marca 2018 r. Senat RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (dalej: „ustawa dotycząca e-recepty”). Czeka ona obecnie na podpis prezydenta. Jeżeli tak się stanie, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. To dość krótki termin, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj okres oczekiwania na wejście w życie nowych przepisów wynosi 14 dni, a w przypadku skomplikowanych zmian znacznie dłużej. Czy wobec tego apteki rzeczywiście będą miały tylko kilka dni na przygotowanie się do transformacji?

E-recepta okiem Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

– To, co niepokoi część naszego środowiska, to ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów, związanych choćby z dostosowaniem infrastruktury IT do wymagań systemowych. Z pewnością będziemy o tym rozmawiać z przedstawicielami resortu zdrowia oraz wykonawcą – powiedziała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zwróciła też uwagę, że problemem w dostosowaniu się do nowej elektronicznej rzeczywistości może być brak dostępu do Internetu w niektórych aptekach, zwłaszcza w słabiej zurbanizowanych rejonach Polski.

Źródło: http://www.nia.org.pl/2018/02/27/e-recepta-ulatwienia-dla-pacjenta-wyzwanie-dla-lekarzy-i-aptekarzy.

Jakie znaczenie ma ustawa dotycząca e-recepty?

Ustawa dotycząca e-recepty, wbrew pojawiającemu się ostatnio w mediach przekazowi, nie jest regulacją, która jako pierwsza odnosi się do elektronicznej recepty. Koncepcja dotycząca zinformatyzowania sektora ochrony zdrowia, obejmująca m.in. e-receptę, istnieje już od dawna. Kwestie te reguluje kompleksowo m.in. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej: ustawa o systemie informacji). Zgodnie z art. 56 ust. 2 tej ustawy recepty mają być wystawiane w postaci papierowej tylko do 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że najpóźniej od 1 stycznia 2020 r. e-recepty powinny zająć miejsce recept drukowanych.

Konsekwencją tych regulacji jest obowiązek przygotowania się aptek do informatyzacji i zgłoszenia do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dalej: CSIOZ) swojej gotowości do stosowania nowych zasad (w tym posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej). W odniesieniu do e-recept powinno to nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

W kwietniu 2018 r. ruszył pilotaż e-recept dla pacjentów na terenie Siedlec i Skierniewic2. Ma on potrwać nie dłużej niż 7 miesięcy, a zidentyfikowane trudności oraz zebrane opinie z pewnością wpłyną na ostateczny kształt systemu e-recept w Polsce3.

Jaka w tym wszystkim jest rola nowej ustawy dotyczącej e-recepty? Ma ona przede wszystkim dostosować wiele innych regulacji do nadchodzącej „elektronicznej rewolucji”. Modyfikuje więc m.in. Prawo farmaceutyczne oraz ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Należy jednak podkreślić, że oprócz regulacji technicznych ustawa dotycząca e-recepty wprowadza także istotne zmiany w zakresie zapotrzebowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Zmiana umiejscowienia przepisów dotyczących recept

Ustawa dotycząca e-recepty zrewolucjonizuje obowiązujące regulacje związane z wystawianiem i realizacją recept. Obecnie farmaceuci przyzwyczajeni są do korzystania przede wszystkim z dwóch rozporządzeń Ministra Zdrowia. Chodzi oczywiście o rozporządzenia: z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich oraz z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Ta sytuacja ma ulec zmianie.

Część przepisów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich zostanie przeniesiona na grunt ustawowy. Dotyczy to głównie:

  • obowiązku zatrzymania recepty przez osobę ją realizującą w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do jej autentyczności (w ustawie dotyczącej e-recepty rozszerzono tę regulację także na zapotrzebowanie),
  • wprowadzania poprawek na drukach recept,
  • okresu i zasad przechowywania recept,
  • kontroli wystawiania i realizacji recept (przeniesienie tej materii na grunt ustawowy należy ocenić pozytywnie – tak ważne kwestie nie powinny być regulowane w rozporządzeniu).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum