Lek ze zniżką

Farmaceuci spotykają czasem w aptece pacjentów, którzy twierdzą, że należą im się leki „z dodatkową zniżką”. Tymczasem na recepcie brakuje informacji, która potwierdzałaby ich specjalne uprawnienia. Kiedy pacjent rzeczywiście ma prawo do „zniżek”, co musi zawierać recepta i jak powinien zachować się farmaceuta, gdy na recepcie są braki w zakresie specjalnych uprawnień?

Jednym z obowiązkowych elementów recepty jest pole „uprawnienia dodatkowe”. Właśnie w tym miejscu lekarz powinien wpisać specjalny skrót, który umożliwi pacjentowi nabycie produktu na preferencyjnych warunkach. Listę tych skrótów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Tabela z kodami uprawnień zawiera mnóstwo odniesień do konkretnych przepisów regulujących dodatkowe prawa niektórych pacjentów, a jej „odkodowanie” może być czasochłonne i niepotrzebnie wydłużać czas obsługi. Większość uprawnień dodatkowych wynika jednak z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tabela 1. Przykład informacji zawartych w tabeli z kodami uprawnień dodatkowych pacjentów (załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich)

Lp.

Kod uprawnień dodatkowych

Wskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje uprawnienie

9

WP

Pacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173)

Źródło: opracowanie własne autorów

Co więcej, farmaceuta nie może poprzestać na samym zweryfikowaniu, do jakich „zniżek” ma prawo pacjent. Osoba realizująca receptę musi także upewnić się, że pacjent legitymuje się odpowiednim dokumentem uprawniającym go do „zniżek” (§ 22 Rozporządzenia w sprawie recept). Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie niektórych kodów uprawnień dodatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji, na które farmaceuta powinien zwrócić uwagę.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Polecamy

Archiwum