Ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu farmaceuty jest jedną z najbardziej oczekiwanych w branży. Mimo tego że projekt miał trafić do konsultacji publicznych w pierwszym kwartale 2019 r., w dalszym ciągu jego dokładna treść nie jest dostępna publicznie.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty (część normatywna), nad którym pracował powołany w tym celu zespół, został dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283), przez pracowników Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie trwają prace nad zgłoszeniem przedmiotowego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jako rządowego, tj. z inicjatywy ustawodawczej przysługującej Radzie Ministrów, a dopiero po zgłoszeniu go tam będzie on powszechnie dostępny.

Cele nowej ustawy

Warto zwrócić uwagę, że od uchwalenia pierwszej w historii Polski ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu farmaceuty mija w tym roku 81 lat. Dnia 25 marca 1938 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wykonywaniu zawodu aptekarskiego (Dz. U. z 1938 r. Nr 23).

Ustawa o wykonywaniu zawodu aptekarskiego z 1938 r., podobnie jak większość ustaw z tamtego okresu, była lakoniczna (liczyła zaledwie 23 artykuły). Rozwiązywała problem unifikacji zasad wykonywania zawodu, który w różnych zaborach podlegał odmiennym systemom prawnym. Precyzowała w szczególności, na czym polegało wykonywanie zawodu aptekarskiego, kto mógł go wykonywać, w jakich okolicznościach można było stracić prawo do wykonywania zawodu. Bez wątpienia projektowana ustawa będzie dużo dłuższa i bardziej skomplikowana. Bardziej złożona jest jednak materia, jaką będzie regulować. Spór o kształt nowej ustawy toczy się w zasadzie o model wykonywania zawodu farmaceuty oraz zakres opieki farmaceutycznej. W dużej mierze od tej regulacji zależy pozycja farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

Celem planowanej ustawy o zawodzie farmaceuty jest w głównej mierze wprowadzenie w Polsce opieki farmaceutycznej w aptekach, a także precyzyjne określenie roli farmaceutów w szpitalach. Środowisko zawodowe farmaceutów liczy na to, że projektowane zmiany doprowadzą do zapewnienia im niezależności.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama