Prawo w pigułce

no. 63/2017

Nowe zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek

W dniu 15 maja 2017 r. Prezydent podpisał przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej Pf), który istotnie modyfikuje warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Obecnie ustawa oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt prawny Data wejścia w życie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania, tj. 17 maja 2017 r. ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.) 30 dni od dnia ogłoszenia

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Zmiany dotyczące kontroli NFZ

BIKA_73_23.jpg

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu przede wszystkim dokonanie zmian w zasadach realizacji kontroli przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami inspekcja NFZ u świadczeniodawców i w aptekach będzie realizowane na podobnych zasadach. Kontrolowani zyskali gwarancję min. maksymalnego czasu trwania inspekcji w jednostkach organizacyjnych w roku kalendarzowym czy zakaz ponownej kontroli okoliczności, które zostały sprawdzane przez NFZ.

Read more

Prawo w pigułce: Dane na dokumencie realizacji recepty

BIKA_73_23.jpg

Nowe przepisy zmieniają zakres danych umieszczanych na Dokumencie Realizacji Recepty.

Read more

Nowa ustawa o farmaceutach - wciąż niewiele wiadomo

BIKA_75_19.jpg

Ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu farmaceuty jest jedną z najbardziej oczekiwanych w branży. Mimo tego że projekt miał trafić do konsultacji publicznych w pierwszym kwartale 2019 r., w dalszym ciągu jego dokładna treść nie jest dostępna publicznie.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama