Prawo w pigułce

BIKA_68_20.jpg
no. 68/2018

Torby foliowe objęte obowiązkową opłatą recyklingową

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

1 stycznia 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stanowiąca transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. mającej na celu zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Obowiązek pobierania określonych opłat od każdej wydawanej torby dotyczyć będzie jednostek handlu detalicznego, do których, zgodnie z przyjętą definicją, zaliczają się również apteki.

Apteki bez wyjątku

Zgodnie z nowo dodanym art. 40a ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od kupującego. Z obowiązku pobierania opłaty zwolnione są tzw. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, których grubość nie przekracza 15 mikrometrów, jednak tylko w przypadku, gdy ich wydanie będzie wymagane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem. Biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość produktów oferowanych w aptekach sprzedawana jest w opakowaniach, powyższe wyłączenie nie będzie znajdować zastosowania w kontekście obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi czy wreszcie suplementami diety. W konsekwencji opłatę należy pobierać zarówno od lekkich, jak i bardzo lekkich toreb foliowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Zmiany dotyczące kontroli NFZ

BIKA_73_23.jpg

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu przede wszystkim dokonanie zmian w zasadach realizacji kontroli przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami inspekcja NFZ u świadczeniodawców i w aptekach będzie realizowane na podobnych zasadach. Kontrolowani zyskali gwarancję min. maksymalnego czasu trwania inspekcji w jednostkach organizacyjnych w roku kalendarzowym czy zakaz ponownej kontroli okoliczności, które zostały sprawdzane przez NFZ.

Read more

Prawo w pigułce: Dane na dokumencie realizacji recepty

BIKA_73_23.jpg

Nowe przepisy zmieniają zakres danych umieszczanych na Dokumencie Realizacji Recepty.

Read more

Nowa ustawa o farmaceutach - wciąż niewiele wiadomo

BIKA_75_19.jpg

Ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu farmaceuty jest jedną z najbardziej oczekiwanych w branży. Mimo tego że projekt miał trafić do konsultacji publicznych w pierwszym kwartale 2019 r., w dalszym ciągu jego dokładna treść nie jest dostępna publicznie.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama