Realizacja zapotrzebowań lekowych według nowych zasad

BIKA_73_25.jpg

W związku z nowelizacją Prawa farmaceutycznego, wynikającą z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, zostały zmienione regulacje w zakresie danych, jakie powinny zostać umieszczone na każdym zapotrzebowaniu przedstawionym aptece do realizacji. Co z tego wynika dla kierowników aptek i farmaceutów?

Wszystkie placówki wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą mogą nabywać produkty lecznicze w aptece ogólnodostępnej na podstawie zapotrzebowania. Do kręgu tych beneficjentów należą m.in.: przychodnie ambulatoryjne, szpitale publiczne oraz niepubliczne, instytuty zdrowia czy wreszcie podmioty prowadzące indywidualną praktykę lekarską. Zasady dotyczące realizacji zapotrzebowania w aptece zostały opisane w Prawie farmaceutycznym oraz w przepisach niższego rzędu (rozporządzeniach) wydanych na podstawie tej ustawy.

Co powinno zawierać zapotrzebowanie?

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 2 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu nadanym nowelizacją zapotrzebowanie powinno zawierać następujące informacje:

  1. kolejny numer druku i datę wystawienia,
  2. dane identyfikujące podmiot wykonujący działalność leczniczą, które mogą być nanoszone za pomocą nadruku lub pieczątki, zawierające: nazwę, adres, numer telefonu, NIP,
  3. nazwę, postać farmaceutyczną, moc produktu leczniczego, wielkość jego opakowania (jeśli dotyczy) oraz ilość,
  4. potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności zawierające jej podpis oraz naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię i nazwisko oraz identyfikator tej osoby (lekarza lub innego pracownika medycznego) nadany w określonym rejestrze medycznym,
  5. podpis i naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię i nazwisko kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą wraz z określeniem funkcji,
  6. informację o liczbie pacjentów, którym zostały podane – w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym – produkty lecznicze nabyte na podstawie poprzedniego zapotrzebowania,
  7. oświadczenie kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą, że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu leki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz że takie same produkty lecznicze, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyżej określonym celu,
  8. oświadczenie osoby uprawnionej do wystawiania recept podpisującej zapotrzebowanie, że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu leki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz że takie same produkty lecznicze, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyżej określonym celu, a ponadto że ujęte w zapotrzebowaniu produkty lecznicze stanowią jednomiesięczny zapas konieczny do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum