Ze względu na szczególną rolę, jaką produkty lecznicze odgrywają w realizacji prawa do ochrony zdrowia, obrót nimi podlega ścisłej reglamentacji i jednocześnie pozostaje pod kontrolą wyspecjalizowanych organów administracji publicznej.

Produkty lecznicze muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań jakościowych i zasad bezpieczeństwa przechowywania. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących przechowywania leków może powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów.

Apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego

Ustawodawca przyznał aptece szczególną rolę w systemie zdrowia publicznego. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne. To również podmiot uprawniony do prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi. To w aptece właśnie pacjenci bezpośrednio zaopatrują się w artykuły niezbędne dla zachowania życia lub poprawiające jego jakość. Apteka stanowi zatem obiekt wyższej użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem powinna być przede wszystkim ochrona zdrowia i życia pacjentów.

Pomieszczenia apteki ogólnodostępnej

Omawiając wskazany temat, nie można pominąć wymagań odnoszących się do lokalu. Poszczególne pomieszczenia muszą zapewniać utrzymanie wymaganych warunków przechowywania produktów leczniczych. Te, w których przechowywane są leki, muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Obowiązek kontroli parametrów mikroklimatu spełnia się dzięki wyposażaniu w odpowiednie urządzenia wentylacyjne (zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny), urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie czy regulujące temperaturę i wilgotność powietrza. Poszczególne pomieszczenia należy nadto zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

WAŻNE!

Przechowywanie szczepionek

Sprzedając szczepionkę, należy poinformować pacjenta o szczególnych warunkach przechowywania i przewozu. Jeśli to niezbędne, farmaceuta powinien wydać pacjentowi również termoizolacyjne opakowanie.

Zasady przechowywania produktów leczniczych

Leki należy przechowywać w sposób staranny, chroniący je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Dlatego też apteka musi być wyposażona w odpowiednie urządzenia. Farmaceutyki powinny leżeć m.in. w szufladach stołu ekspedycyjnego, szafach ekspedycyjnych zamykanych do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi, zamykanych szafach magazynowych lub na regałach.

Ponadto w aptece nie może zabraknąć zabezpieczonych szaf lub kaset przeznaczonych do składowania środków odurzających i substancji psychotropowych ani lodówek lub szaf chłodniczych dla artykułów wymagających przechowywania w niskich temperaturach (np. szczepionek, antybiotyków czy insuliny).

Należy przy tym podkreślić, że – umieszczając produkty lecznicze w urządzeniach chłodniczych – należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta takiego sprzętu, żeby zminimalizować ryzyko wahań temperatury. Ponadto żaden lek nie może dotykać bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu składowania. Każdy produkt leczniczy należy umiejscawiać ostrożnie, żeby nie naruszyć jego opakowania.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Zmiany dotyczące kontroli NFZ

BIKA_73_23.jpg

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu przede wszystkim dokonanie zmian w zasadach realizacji kontroli przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami inspekcja NFZ u świadczeniodawców i w aptekach będzie realizowane na podobnych zasadach. Kontrolowani zyskali gwarancję min. maksymalnego czasu trwania inspekcji w jednostkach organizacyjnych w roku kalendarzowym czy zakaz ponownej kontroli okoliczności, które zostały sprawdzane przez NFZ.

Read more

Prawo w pigułce: Dane na dokumencie realizacji recepty

BIKA_73_23.jpg

Nowe przepisy zmieniają zakres danych umieszczanych na Dokumencie Realizacji Recepty.

Read more

Nowa ustawa o farmaceutach - wciąż niewiele wiadomo

BIKA_75_19.jpg

Ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu farmaceuty jest jedną z najbardziej oczekiwanych w branży. Mimo tego że projekt miał trafić do konsultacji publicznych w pierwszym kwartale 2019 r., w dalszym ciągu jego dokładna treść nie jest dostępna publicznie.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama