Zasady przechowywania leków w aptece

BIKA_71_24.jpg
Ze względu na szczególną rolę, jaką produkty lecznicze odgrywają w realizacji prawa do ochrony zdrowia, obrót nimi podlega ścisłej reglamentacji i jednocześnie pozostaje pod kontrolą wyspecjalizowanych organów administracji publicznej.

Produkty lecznicze muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań jakościowych i zasad bezpieczeństwa przechowywania. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących przechowywania leków może powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów.

Apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego

Ustawodawca przyznał aptece szczególną rolę w systemie zdrowia publicznego. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne. To również podmiot uprawniony do prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi. To w aptece właśnie pacjenci bezpośrednio zaopatrują się w artykuły niezbędne dla zachowania życia lub poprawiające jego jakość. Apteka stanowi zatem obiekt wyższej użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem powinna być przede wszystkim ochrona zdrowia i życia pacjentów.

Pomieszczenia apteki ogólnodostępnej

Omawiając wskazany temat, nie można pominąć wymagań odnoszących się do lokalu. Poszczególne pomieszczenia muszą zapewniać utrzymanie wymaganych warunków przechowywania produktów leczniczych. Te, w których przechowywane są leki, muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Obowiązek kontroli parametrów mikroklimatu spełnia się dzięki wyposażaniu w odpowiednie urządzenia wentylacyjne (zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny), urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie czy regulujące temperaturę i wilgotność powietrza. Poszczególne pomieszczenia należy nadto zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

WAŻNE!

Przechowywanie szczepionek

Sprzedając szczepionkę, należy poinformować pacjenta o szczególnych warunkach przechowywania i przewozu. Jeśli to niezbędne, farmaceuta powinien wydać pacjentowi również termoizolacyjne opakowanie.

Zasady przechowywania produktów leczniczych

Leki należy przechowywać w sposób staranny, chroniący je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Dlatego też apteka musi być wyposażona w odpowiednie urządzenia. Farmaceutyki powinny leżeć m.in. w szufladach stołu ekspedycyjnego, szafach ekspedycyjnych zamykanych do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi, zamykanych szafach magazynowych lub na regałach.

Ponadto w aptece nie może zabraknąć zabezpieczonych szaf lub kaset przeznaczonych do składowania środków odurzających i substancji psychotropowych ani lodówek lub szaf chłodniczych dla artykułów wymagających przechowywania w niskich temperaturach (np. szczepionek, antybiotyków czy insuliny).

Należy przy tym podkreślić, że – umieszczając produkty lecznicze w urządzeniach chłodniczych – należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta takiego sprzętu, żeby zminimalizować ryzyko wahań temperatury. Ponadto żaden lek nie może dotykać bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu składowania. Każdy produkt leczniczy należy umiejscawiać ostrożnie, żeby nie naruszyć jego opakowania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum