Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Błąd w sztuce aptekarskiej może powstać np. w związku z:

  • wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (np. wydaniem innego leku niż przepisany na recepcie, w innej dawce, którego termin ważności minął, który został wycofany bądź jest niezarejestrowany w Polsce),
  • sporządzaniem leków recepturowych i aptecznych,
  • udzielaniem informacji o lekach, sposobie ich dawkowania itp.

Następstwem takiego błędu może być pogorszenie zdrowia lub nawet śmierć pacjenta. Ryzyko popełnienia błędu zwiększa się przez fakt, że farmaceuci często pracują pod presją czasu i licznych, spoczywających na nich obowiązków. Dane statystyczne wskazują, że farmaceuta realizuje przeciętnie 30 recept dziennie.

O zasadności takiego zagrożenia świadczy choćby nagłośniona medialnie sprawa apteki na Lubelszczyźnie, gdzie farmaceutka wydała przepisany dla niemowlęcia lek Luminalum w dawkach zalecanych dla osób dorosłych. Po bezskutecznych próbach skontaktowania się z matką dziecka po wykryciu pomyłki farmaceutka zawiadomiła policję. Ostatecznie dziecku nic się nie stało. Innym przykładem jest wydanie przez farmaceutę innego leku niż przepisany. Choć sprawa znalazła epilog w sądzie, powództwo zostało oddalone tylko z uwagi na brak rozstroju zdrowia u poszkodowanego.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Najczęstsze uchybienia wynikające z kontroli organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

BIKA_77_19.jpg

Przedmiotem niniejszej analizy będzie wskazanie przedsiębiorcom, jakie uchybienia w ramach bieżącej działalności aptek ogólnodostępnych są uznawane przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej za najczęściej występujące w praktyce oraz jakie ryzyko prawne wiąże się z prowadzeniem działalności w sposób niezgodny z przepisami.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy o zawodzie farmaceuty

BIKA_77_11.jpg

Do konsultacji publicznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Nowa ustawa ma nie tylko stanowić kompleksowy akt regulujący uprawnienia tej grupy zawodowej, ale również poprawić funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej. W szczególności chodzi o zwiększenie skuteczności farmakoterapii poprzez ograniczenie zjawiska polipragmazji (sytuacji, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie). W pracy farmaceuty punkt ciężkości ma zostać przesunięty z prostego wydawania leków na konsultacje i większe wykorzystanie potencjału około 35 tys. polskich farmaceutów.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce

BIKA_73_23.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2019 r., poz. 1253)

6 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama