Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Błąd w sztuce aptekarskiej może powstać np. w związku z:

  • wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (np. wydaniem innego leku niż przepisany na recepcie, w innej dawce, którego termin ważności minął, który został wycofany bądź jest niezarejestrowany w Polsce),
  • sporządzaniem leków recepturowych i aptecznych,
  • udzielaniem informacji o lekach, sposobie ich dawkowania itp.

Następstwem takiego błędu może być pogorszenie zdrowia lub nawet śmierć pacjenta. Ryzyko popełnienia błędu zwiększa się przez fakt, że farmaceuci często pracują pod presją czasu i licznych, spoczywających na nich obowiązków. Dane statystyczne wskazują, że farmaceuta realizuje przeciętnie 30 recept dziennie.

O zasadności takiego zagrożenia świadczy choćby nagłośniona medialnie sprawa apteki na Lubelszczyźnie, gdzie farmaceutka wydała przepisany dla niemowlęcia lek Luminalum w dawkach zalecanych dla osób dorosłych. Po bezskutecznych próbach skontaktowania się z matką dziecka po wykryciu pomyłki farmaceutka zawiadomiła policję. Ostatecznie dziecku nic się nie stało. Innym przykładem jest wydanie przez farmaceutę innego leku niż przepisany. Choć sprawa znalazła epilog w sądzie, powództwo zostało oddalone tylko z uwagi na brak rozstroju zdrowia u poszkodowanego.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Prowadzenie apteki w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę

BIKA_81_19.jpg

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku z 6 listopada 2019 r., wskazując na wątpliwości w zakresie wykładni przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), postawił następujące pytanie: „Czy w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej aptekę do czasu wydania decyzji o przeniesieniu zezwolenia na podstawie art. 104a Prawa farmaceutycznego działalność apteki ogólnodostępnej może być nieprzerwanie prowadzona?”.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do wejścia w życie regulacji MDR/IVDR? (30.04.2020)

BIKA_81_14.jpg

Środowisko prawne, w którym działa apteka, podlega ciągłym zmianom, najczęściej obejmującym główny asortyment, czyli produkty lecznicze. W najbliższych miesiącach czeka nas jednak gruntowna przebudowa regulacji dotyczących wyrobów medycznych. Zapoczątkowane w 2020 r. zmiany to jednak dopiero początek, gdyż już w 2022 r. obejmą one rynek wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Czytaj więcej

Koronawirus a konieczność wprowadzenia zmian prawnych w wielu dziedzinach – co się zmieniło? (25.04.2020)

BIKA_81_9.jpg

Z każdym dniem przyglądamy się sytuacji, w której narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Widmo epidemii ciąży również na Polsce. Liczba nowych zachorowań z dnia na dzień rośnie, a to oznacza, że jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli żyć z wirusem.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama