Za prowadzenie apteki ogólnodostępnej odpowiedzialny jest farmaceuta zwany kierownikiem apteki. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym musi on posiadać pięcioletni staż pracy w aptece bądź trzyletni, jeśli ma specjalizację z farmacji aptecznej. Wymagania te są nieodzowne, ponieważ do prawidłowego działania ogólnodostępnej apteki konieczne jest, aby odpowiedzialna za jej prowadzenie osoba miała niezbędne wiedzę i doświadczenie. Zdarza się jednak, że kierownik nie może być obecny w zarządzanej placówce. A jeśli okres nieobecności wydłuża się, konieczne może stać się powołanie zastępstwa. Kto może zostać takim zastępcą? Jakie czynności należy powziąć w tym celu?

Kierownik apteki – kto i kiedy może go zastąpić?

Obowiązki kierownika apteki zostały określone w dwóch aktach prawnych:

  • ustawie Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499, ze zm.);
  • ustawie o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r., poz. 97).

Zostaje on w nich zobowiązany do sprawowania kontroli nad organizacją pracy w aptece, obejmującą nadzór nad obrotem produktami leczniczymi, prowadzeniem ewidencji osób zatrudnionych w aptece, a także sprawowaniem nadzoru nad praktykami zarówno studenckimi, jak i tymi odbywanymi przez przyszłych techników farmaceutycznych. Co więcej, musi on przekazywać do Inspekcji Farmaceutycznej informacje o podejrzeniu sfałszowania produktu leczniczego, a także do URPL o działaniach niepożądanych wywoływanych przez dany produkt leczniczy bądź wyrób medyczny. Kierownik apteki jest także zobowiązany do reprezentowania placówki przed właściwym oddziałem NFZ, a także do zakupu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zostały objęte refundacją tylko i jedynie od podmiotów mających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Co więcej, przyjęta w grudniu 2020 r. ustawa o zawodzie farmaceuty nakłada na kierowników aptek nowe obowiązki, do których należą, m.in. wskazywanie właścicielowi apteki potrzeb w zakresie zatrudnianego personelu, a także oferowanego pacjentom asortymentu. Ponadto kierownik apteki jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad wszelkimi czynnościami wykonywanymi przez personel apteki, a także nakłada się na niego obowiązek monitorowania realizacji przez jego podwładnych szkoleń i odpowiedniego udokumentowania tego faktu.

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Leki z dostawą do domu – kwestie prawne sprzedaży wysyłkowej leków

Leki z dostawą do domu – kwestie prawne sprzedaży wysyłkowej leków

Przedmiotem poniższej analizy jest charakterystyka instytucji prawnej, której mechanizm funkcjonowania wynika z art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenia, umożliwiającej sprzedaż wysyłkową leków.

Czytaj więcej

Ustawa o zawodzie farmaceuty – opieka farmaceutyczna i nowe obowiązki kierownika apteki

Ustawa o zawodzie farmaceuty – opieka farmaceutyczna i nowe obowiązki kierownika apteki

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP1 i oczekuje na wejście w życie2, co nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji, z wyłączeniem postanowienia dotyczącego recepty kontynuowanej, które ma wejść w życie w terminie dwunastu miesięcy od daty publikacji ustawy.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama