Farmaceutom kontrola kojarzy się głównie z inspekcją farmaceutyczną. Nie jest to jednak jedyna instytucja nadzorująca apteki. Szerokie uprawnienia w tym zakresie ma również Główny Inspektor Sanitarny i kierowana przez niego Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jak przygotować się do takiej kontroli?

W ostatnim czasie ten temat staje się coraz powszechniejszy. Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., sytuacja na rynku suplementów diety wymyka się spod kontroli organów państwa, co wymusza podjęcie przez Głównego Inspektora Sanitarnego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo żywności, konkretnych działań. Po drugie, od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o produktach kosmetycznych modyfikująca w szczególności zasady odpowiedzialności. Również w tym przypadku obowiązek nadzoru nad rynkiem spoczywa na Głównym Inspektorze Sanitarnym (obok Inspekcji Handlowej). Biorąc pod uwagę te aspekty, można spodziewać się zwiększonej aktywności inspekcji sanitarnej w aptekach.

Zakres kontroli

Zakres uprawnień kontrolnych inspekcji sanitarnej reguluje kilka ustaw. Należy wziąć pod uwagę w szczególności ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także stosunkowo nową ustawę – Prawo przedsiębiorców z marca 2018 r. W konsekwencji określenie granic uprawnień kontrolnych inspekcji sanitarnej jest mało czytelne dla osoby, która z działaniem tej instytucji nie miała wiele do czynienia.

Do zakresu działania PIS w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące przechowywania i sprzedaży żywności. Inspekcja sanitarna sprawuje też nadzór nad jakością żywności. Podczas kontroli jej organy weryfikują zwłaszcza suplementy diety i inne znajdujące się w aptece produkty, które posiadają status żywności, a także kosmetyki – pod kątem warunków ich przechowywania i sprzedaży.

Przechodząc do zakresu uprawnień PIS, należy podkreślić, że nie jest on do końca jasny i w pewnych sytuacjach może prowadzić do konfliktów kompetencyjnych.

Przykład

Inspekcja farmaceutyczna jest uprawniona do kontroli suplementów diety w sytuacji, gdy sposób przedstawienia może doprowadzić do uznania ich za produkty lecznicze. W związku z przenikaniem się w tym przypadku kompetencji obu inspekcji działają one w oparciu o stosowne porozumienia.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Prawo w pigułce. Promesa na zezwolenie na prowadzenie apteki

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495)

Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce. E-zdrowie

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590)

7 września 2019 r. (większość przepisów)

Czytaj więcej

Zmiany w Prawie pracy

bika_78_21.jpg

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących Kodeks pracy. Nowe rozwiązania wprowadziła ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej „nowelizacja”). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jakie zmiany wprowadzono w obrębie Kodeksu pracy oraz jakie konsekwencje są skorelowane z przedmiotową nowelizacją.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama