Przedmiotem poniższej analizy jest charakterystyka instytucji prawnej, której mechanizm funkcjonowania wynika z art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenia, umożliwiającej sprzedaż wysyłkową leków.

Leki z dostawą do domu – kwestie prawne sprzedaży wysyłkowej leków

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 37aa Prawa farmaceutycznego:

„Sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że aby można było mówić o sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, transakcja musi zostać zawarta:

  • abez jednoczesnej obecności obu stron,
  • przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość,

przy czym oba te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie (łącznie).

Jak wskazano w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy Sejmu VI kadencji nr 3486): „Wprowadzenie w art. 2 pkt 37aa definicji «sprzedaży wysyłkowej» ma na celu uniknięcie licznych wątpliwości w zakresie interpretacji art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Z powodu braku przedmiotowej definicji przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż leków na receptę za pośrednictwem witryn internetowych twierdzili, że forma ich działalności nie jest sprzedażą wysyłkową, a np. jest sprzedażą pełnomocnikowi pacjenta (kurier, któremu pacjent udziela pełnomocnictwa za pośrednictwem witryny internetowej)”.

Kluczowe zatem znaczenie przy sprzedaży wysyłkowej ma aspekt nieobecności obu stron (pacjenta i pracownika apteki) przy zawieraniu umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Kierownik apteki – kto i kiedy może go zastąpić?

Kierownik apteki – kto i kiedy może go zastąpić?

Za prowadzenie apteki ogólnodostępnej odpowiedzialny jest farmaceuta zwany kierownikiem apteki. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym musi on posiadać pięcioletni staż pracy w aptece bądź trzyletni, jeśli ma specjalizację z farmacji aptecznej. Wymagania te są nieodzowne, ponieważ do prawidłowego działania ogólnodostępnej apteki konieczne jest, aby odpowiedzialna za jej prowadzenie osoba miała niezbędne wiedzę i doświadczenie. Zdarza się jednak, że kierownik nie może być obecny w zarządzanej placówce. A jeśli okres nieobecności wydłuża się, konieczne może stać się powołanie zastępstwa. Kto może zostać takim zastępcą? Jakie czynności należy powziąć w tym celu?

Czytaj więcej

Ustawa o zawodzie farmaceuty – opieka farmaceutyczna i nowe obowiązki kierownika apteki

Ustawa o zawodzie farmaceuty – opieka farmaceutyczna i nowe obowiązki kierownika apteki

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP1 i oczekuje na wejście w życie2, co nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji, z wyłączeniem postanowienia dotyczącego recepty kontynuowanej, które ma wejść w życie w terminie dwunastu miesięcy od daty publikacji ustawy.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama