Jednen z instrumentów prawnych, mających ograniczyć ryzyko wydania leku pacjentowi, dla którego nie jest on wskazany, stanowi odmowa wydania leku. Prawo farmaceutyczne przewiduje taką możliwość właśnie w sytuacji, w której farmaceuta poweźmie wątpliwości odnośnie do wieku pacjenta.

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Regulacja ta ma zapobiec sytuacjom niepożądanym zagrażającym bezpieczeństwu pacjentów, którzy z uwagi na swój wiek powinni zostać objęci szczególną troską.

Jakie uprawnienia ma osoba małoletnia?

Na samym początku należy wyjaśnić, kim jest małoletni oraz jakich czynności prawnych może dokonywać samodzielnie, a także, czy w związku z tym w świetle prawa małoletni pacjent ma możliwość zakupu produktów leczniczych w aptece.

Zdolność do czynności prawnych ma każdy człowiek. Nabywamy ją w chwili urodzenia się. To możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoim majątkiem. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy wraz z pełnoletnością, to jest z ukończeniem 18. roku życia lub pod pewnymi warunkami, prawnie określonymi – z chwilą zawarcia małżeństwa.

O osobie małoletniej mówimy zawsze wtedy, kiedy mamy na myśli osobę po ukończeniu 13. roku życia. Co więcej, małoletność wiąże się z tym, że osoba taka ma do czasu uzyskania pełnoletniości ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Co oznacza w praktyce, że małoletni ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? Czy nie może on bez wiedzy i zgody opiekunów prawnych podejmować żadnych czynności prawnych?

Otóż nie. Wygląda to w ten sposób, że istnieje grupa czynności prawnych, w zakresie których małoletni może działać osobiście (samodzielnie lub za zgodą przedstawiciela ustawowego) albo jako osoba reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IPK) to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia. Ma bowiem ułatwić pacjentom korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować w jednym miejscu informacje medyczne o stanie zdrowia Polaków.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 87/2021

Co nowego w receptach?

Co nowego w receptach?

1 stycznia 2021 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. recept z dnia 23 grudnia 2020 r. Jest ono efektem zapisów, które znalazły się w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, a które dotyczyły obowiązkowego wdrażania od 1 stycznia 2021 r. obsługi e-recept transgranicznych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama