Mobbing, dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – czy te pojęcia są tożsame? Kogo pracownik może pozwać, jeśli w pracy doznał mobbingu – sprawcę czy pracodawcę? Wyjaśniamy największe wątpliwości dotyczące wymienionych wyżej zachowań.

Mobbing oraz dyskryminacja to zachowania występujące w kontekście stosunku pracy, które przejawiają się negatywnym oddziaływaniem na sytuację pracownika i wiążą się z naruszeniem jego godności. Pomimo możliwości ich współwystępowania zjawisk tych nie należy ze sobą utożsamiać – zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy stanowią one odrębne naruszenia praw pracowniczych.

1. Mobbing

Mobbing polega na uporczywym i długotrwałym negatywnym oddziaływaniu na pracownika (poprzez nękanie lub zastraszanie), wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Celem lub efektem mobbingu jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu. Długotrwałość oraz uporczywość zachowań uznawanych za mobbing należy rozpatrywać łącznie. Powyższe oznacza, że np. jednorazowy żart o przykrym dla pracownika wydźwięku nie będzie uznany za mobbing. Uporczywość oznacza rozłożone w czasie, stale powtarzane i nieuchronne (z punktu widzenia ofiary) zachowania, które są uciążliwe i mają charakter ciągły.

Przejawy mobbingu są różnorodne – mobber (osoba stosująca mobbing) lub grupa mobberów może np. rozpowszechniać plotki, szykanować, ośmieszać wygląd lub styl życia ofiary, jak również publicznie podawać w wątpliwość kompetencje tej osoby.

2. Dyskryminacja

Dyskryminacja polega na nierównym (arbitralnym, nieuzasadnionym) traktowaniu pracowników, w szczególności ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania polityczne, rodzaj zatrudnienia (na czas określony lub nieokreślony) oraz wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny). Dyskryminacją nie jest uzasadnione różnicowanie pracowników wynikające z obiektywnych przesłanek, np. ustalanie różnej wysokości wynagrodzenia dla pracowników na różnych stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Zakaz dyskryminacji obejmuje wszelkie nierówne traktowanie pracowników w ramach szeroko rozumianego zatrudnienia, w tym m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że dyskryminować można nie tylko pracowników, ale również kandydatów do pracy.

3. Molestowanie

Molestowanie jest szczególnym przejawem dyskryminacji (nierównego traktowania). Jest to działanie, którego celem lub efektem jest naruszenie godności pracownika oraz stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym molestowanie seksualne. W przeciwieństwie do mobbingu, w świetle brzmienia przepisu, molestowanie nie musi być długotrwałe.

Tabela 1. Różnice między mobbingiem i dyskryminacją
 

Mobbing

Dyskryminacja

Zakres zachowania

Podczas trwania stosunku pracy

Przed nawiązaniem stosunku pracy, podczas trwania stosunku pracy, przy rozwiązaniu stosunku pracy

Charakter zachowania

Tylko długotrwałe i uporczywe zachowania

Każde zachowanie (nawet jednorazowe)

Sprawca

Pracodawca, pracownik lub grupa pracowników

Pracodawca

Obowiązek prawny pracodawcy

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zakaz dyskryminowania

Podmiot odpowiedzialny

Pracodawca

Pracodawca

Źródło: opracowanie własne autora

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Jaką odpowiedzialność niesie wykonywanie zawodu farmaceuty?

BIKA_77_24.jpg

Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Czytaj więcej

Najczęstsze uchybienia wynikające z kontroli organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

BIKA_77_19.jpg

Przedmiotem niniejszej analizy będzie wskazanie przedsiębiorcom, jakie uchybienia w ramach bieżącej działalności aptek ogólnodostępnych są uznawane przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej za najczęściej występujące w praktyce oraz jakie ryzyko prawne wiąże się z prowadzeniem działalności w sposób niezgodny z przepisami.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy o zawodzie farmaceuty

BIKA_77_11.jpg

Do konsultacji publicznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Nowa ustawa ma nie tylko stanowić kompleksowy akt regulujący uprawnienia tej grupy zawodowej, ale również poprawić funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej. W szczególności chodzi o zwiększenie skuteczności farmakoterapii poprzez ograniczenie zjawiska polipragmazji (sytuacji, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie). W pracy farmaceuty punkt ciężkości ma zostać przesunięty z prostego wydawania leków na konsultacje i większe wykorzystanie potencjału około 35 tys. polskich farmaceutów.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama