Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Wymagania dotyczące wyposażenia placówki aptecznej w urządzenia infrastruktury technicznej zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Z punktu widzenia zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów niezmiernie istotne jest, aby w każdej placówce aptecznej pomieszczenia zostały rozplanowane w sposób zapewniający prawidłową organizację pracy, bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną. Poszczególne pomieszczenia muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Obowiązek kontroli parametrów mikroklimatu powinien być realizowany przez wyposażanie przestrzeni aptecznej w odpowiednie urządzenia wentylacyjne (zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny), urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie czy regulujące temperaturę i wilgotność powietrza. Z regulacji prawnych wynika również, że farmaceutyki należy przechowywać m.in. w szufladach stołu ekspedycyjnego, szafach ekspedycyjnych zamykanych do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi, zamykanych szafach magazynowych lub na regałach.

Prawidłowe przechowywanie leków w aptece to nie tylko odpowiednie ich rozmieszczenie, ale przede wszystkim stworzenie takich warunków temperaturowych otaczającego środowiska, które będą umożliwiały zachowanie ich jakości. Większość produktów leczniczych powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25°C, co oznacza, że w każdej aptece temperatura pomieszczeń powinna mieścić się we wskazanym zakresie.

Należy przy tym podkreślić, że umieszczając produkty lecznicze w urządzeniach chłodniczych, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta takiego sprzętu w celu zminimalizowania ryzyka wahań temperatury.

Ważne!

Warunki temperaturowe właściwe lekom dokładnie określają etykieta znajdująca na opakowaniu każdego leku lub dołączona do niego charakterystyka produktu leczniczego albo ulotka.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Jaką odpowiedzialność niesie wykonywanie zawodu farmaceuty?

BIKA_77_24.jpg

Czy rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych może pociągać za sobą negatywne konsekwencje? Okazuje się, że tak. Na szczególną uwagę zasługuje tu zawód farmaceuty. Z uwagi na jego miejsce w systemie ochrony zdrowia błąd popełniony podczas realizacji służbowych zadań może skutkować poważnymi i niekiedy nieodwracalnymi konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Czytaj więcej

Najczęstsze uchybienia wynikające z kontroli organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

BIKA_77_19.jpg

Przedmiotem niniejszej analizy będzie wskazanie przedsiębiorcom, jakie uchybienia w ramach bieżącej działalności aptek ogólnodostępnych są uznawane przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej za najczęściej występujące w praktyce oraz jakie ryzyko prawne wiąże się z prowadzeniem działalności w sposób niezgodny z przepisami.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy o zawodzie farmaceuty

BIKA_77_11.jpg

Do konsultacji publicznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Nowa ustawa ma nie tylko stanowić kompleksowy akt regulujący uprawnienia tej grupy zawodowej, ale również poprawić funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej. W szczególności chodzi o zwiększenie skuteczności farmakoterapii poprzez ograniczenie zjawiska polipragmazji (sytuacji, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie). W pracy farmaceuty punkt ciężkości ma zostać przesunięty z prostego wydawania leków na konsultacje i większe wykorzystanie potencjału około 35 tys. polskich farmaceutów.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama