26 stycznia br. podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Warszawie 95 proc. delegatów zagłosowało za wprowadzeniem przygotowanej przez prezydium Naczelnej Izby Aptekarskiej tzw. uchwały antysłupowej. Ma ona na celu ograniczenie procederu firmanctwa wśród farmaceutów, które stało się popularnym zjawiskiem.

Firmanctwo polega na udzielaniu przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zezwoleń na otwarcie apteki podmiotom (farmaceutom lub spółce osobowej farmaceutów), pozostającym pod nadzorem innych podmiotów, które – po wprowadzeniu tzw. apteki dla aptekarza – nie mogą otworzyć apteki na terenie naszego kraju. Co więcej, terminem słupowanie określa się również kierowanie przez farmaceutę daną apteką, mimo niesprawowania nad nią rzeczywistej kontroli.

Apteka dla aptekarza a zmiany w otwieraniu aptek

25 czerwca 2017 r. weszła w życie tzw. ustawa apteka dla aptekarza, która znacznie ograniczyła możliwość otwierania aptek. Po pierwsze, aby starać się o zezwolenie na otwarcie nowej placówki, należy spełnić wymagania geograficzno-demograficzne (jedna apteka na maksymalnie 3 tys. mieszkańców danej gminy i w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od już placówki). Po drugie, zezwolenie może uzyskać jedynie farmaceuta posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lub spółka osobowa farmaceutów (jawna, partnerska) mająca to prawo. Właśnie to drugie ograniczenie sprawiło, że podmioty, które do momentu wprowadzenia ww. ustawy bez problemu mogły otwierać apteki, rozpoczęły poszukiwania rozwiązań umożliwiających im dalszą ekspansję na rynku aptecznym. Jednym z pomysłów okazało się wprowadzenie lub rozwój już istniejących programów franczyzowych.

Franczyza – twarda czy miękka?

Franczyza jest umową zawieraną pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami. Jeden z nich – franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy swoją markę, wszelkie oznaczenia firmy, a także pomoc handlową, techniczną i poufne informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami prowadzącymi ten sam typ przedsiębiorstwa. W przypadku aptek wyróżnić można dwa rodzaje tego typu umowy: miękką i twardą.

Pierwsza z nich wiąże się ze współpracą polegającą głównie na wykorzystaniu przez podmiot prowadzący aptekę marki, nazwy, a także wszelkich znaków handlowych franczyzodawcy oraz określenie stosownej opłaty za taką możliwość.

Druga forma umowy określana jest jako franczyza twarda. W tym przypadku franczyzobiorca ma znacznie ograniczoną swobodę działania. Kapitał na otwarcie takiej placówki, w tym na przeprowadzenie remontu, jej wyposażenie, a także zatowarowanie przekazuje duży przedsiębiorca oferujący franczyzę. Co więcej, przedsiębiorca prowadzący aptekę otrzymuje wiedzę, know-how, a także może liczyć na wszelkie niezbędne do prowadzenia apteki narzędzia. Należy tu wymienić systemy informatyczne, kursy dotyczące prowadzenia apteki, a także szkolenia sprzedażowe. Franczyzodawca w zamian narzuca podmiotowi prowadzącemu aptekę listę hurtowni farmaceutycznych, w których może on składać zamówienia, a także ustala ceny na konkretne produkty. Często również dyktowane są odgórne standardy obsługi pacjenta oraz wymagana jest zgoda na przeprowadzanie regularnych kontroli przez wyznaczonych przez franczyzodawcę przedstawicieli (np. tajemniczy pacjent czy wizyty koordynatora). Niejednokrotnie za przedwczesne zerwanie umowy franczyzowej lub jej nieprzestrzeganie franczyzobiorca zobowiązuje się do zapłaty bardzo wysokich kar umownych. Ma to na celu uzyskanie przez przedsiębiorstwo przekazujące pieniądze na otwarcie danej placówki zabezpieczenia obejmującego znaczną część majątku farmaceuty bądź spółki farmaceutów, którzy zdecydowali się na taką współpracę. Franczyza twarda wiąże się najczęściej z przejęciem kontroli nad apteką przez franczyzodawcę, a franczyzobiorca pozostaje w tym przypadku jedynie podmiotem posiadającym zezwolenie na jej prowadzenie.

Pozostałe 62% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Programy lojalnościowe w aptece a prawo (case study)

BIKA_82_26.jpg

Udział w programie lojalnościowym i działania polegające na rozpowszechnianiu przez aptekę informacji o nim są niedopuszczalne ze względu na ustawowy zakaz reklamy przewidziany w Prawie farmaceutycznym.

Czytaj więcej

Maseczki problemy prawne

BIKA_82_17.jpg

Wiele wskazuje na to, że epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19, zostanie z nami dłużej niż początkowo sądzono. Do widoku ludzi w maskach będziemy musieli się przyzwyczaić. Rodzaje osłon twarzy jednak nie są sobie równe, a wątpliwości z ich właściwą kwalifikacją jest coraz więcej. Co istotne, często zapomina się, że nie każda maseczka może być sprzedawana w aptece.

Czytaj więcej

Stan epidemii koronawirusa a wykonywanie zawodu farmaceuty i innych zawodów medycznych (regulacje prawne)

BIKA_82_12.jpg

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: „nowelizacja”) wprowadzono istotne rozwiązania prawne zmierzające do przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama