26 stycznia br. podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Warszawie 95 proc. delegatów zagłosowało za wprowadzeniem przygotowanej przez prezydium Naczelnej Izby Aptekarskiej tzw. uchwały antysłupowej. Ma ona na celu ograniczenie procederu firmanctwa wśród farmaceutów, które stało się popularnym zjawiskiem.

Nie dla słupowania na rynku aptecznym

Firmanctwo polega na udzielaniu przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zezwoleń na otwarcie apteki podmiotom (farmaceutom lub spółce osobowej farmaceutów), pozostającym pod nadzorem innych podmiotów, które – po wprowadzeniu tzw. apteki dla aptekarza – nie mogą otworzyć apteki na terenie naszego kraju. Co więcej, terminem słupowanie określa się również kierowanie przez farmaceutę daną apteką, mimo niesprawowania nad nią rzeczywistej kontroli.

Apteka dla aptekarza a zmiany w otwieraniu aptek

25 czerwca 2017 r. weszła w życie tzw. ustawa apteka dla aptekarza, która znacznie ograniczyła możliwość otwierania aptek. Po pierwsze, aby starać się o zezwolenie na otwarcie nowej placówki, należy spełnić wymagania geograficzno-demograficzne (jedna apteka na maksymalnie 3 tys. mieszkańców danej gminy i w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od już placówki). Po drugie, zezwolenie może uzyskać jedynie farmaceuta posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lub spółka osobowa farmaceutów (jawna, partnerska) mająca to prawo. Właśnie to drugie ograniczenie sprawiło, że podmioty, które do momentu wprowadzenia ww. ustawy bez problemu mogły otwierać apteki, rozpoczęły poszukiwania rozwiązań umożliwiających im dalszą ekspansję na rynku aptecznym. Jednym z pomysłów okazało się wprowadzenie lub rozwój już istniejących programów franczyzowych.

Franczyza – twarda czy miękka?

Franczyza jest umową zawieraną pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami. Jeden z nich – franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy swoją markę, wszelkie oznaczenia firmy, a także pomoc handlową, techniczną i poufne informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami prowadzącymi ten sam typ przedsiębiorstwa. W przypadku aptek wyróżnić można dwa rodzaje tego typu umowy: miękką i twardą.

Pierwsza z nich wiąże się ze współpracą polegającą głównie na wykorzystaniu przez podmiot prowadzący aptekę marki, nazwy, a także wszelkich znaków handlowych franczyzodawcy oraz określenie stosownej opłaty za taką możliwość.

Druga forma umowy określana jest jako franczyza twarda. W tym przypadku franczyzobiorca ma znacznie ograniczoną swobodę działania. Kapitał na otwarcie takiej placówki, w tym na przeprowadzenie remontu, jej wyposażenie, a także zatowarowanie przekazuje duży przedsiębiorca oferujący franczyzę. Co więcej, przedsiębiorca prowadzący aptekę otrzymuje wiedzę, know-how, a także może liczyć na wszelkie niezbędne do prowadzenia apteki narzędzia. Należy tu wymienić systemy informatyczne, kursy dotyczące prowadzenia apteki, a także szkolenia sprzedażowe. Franczyzodawca w zamian narzuca podmiotowi prowadzącemu aptekę listę hurtowni farmaceutycznych, w których może on składać zamówienia, a także ustala ceny na konkretne produkty. Często również dyktowane są odgórne standardy obsługi pacjenta oraz wymagana jest zgoda na przeprowadzanie regularnych kontroli przez wyznaczonych przez franczyzodawcę przedstawicieli (np. tajemniczy pacjent czy wizyty koordynatora). Niejednokrotnie za przedwczesne zerwanie umowy franczyzowej lub jej nieprzestrzeganie franczyzobiorca zobowiązuje się do zapłaty bardzo wysokich kar umownych. Ma to na celu uzyskanie przez przedsiębiorstwo przekazujące pieniądze na otwarcie danej placówki zabezpieczenia obejmującego znaczną część majątku farmaceuty bądź spółki farmaceutów, którzy zdecydowali się na taką współpracę. Franczyza twarda wiąże się najczęściej z przejęciem kontroli nad apteką przez franczyzodawcę, a franczyzobiorca pozostaje w tym przypadku jedynie podmiotem posiadającym zezwolenie na jej prowadzenie.

Pozostałe 62% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IPK) to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia. Ma bowiem ułatwić pacjentom korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować w jednym miejscu informacje medyczne o stanie zdrowia Polaków.

Czytaj więcej

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Jednen z instrumentów prawnych, mających ograniczyć ryzyko wydania leku pacjentowi, dla którego nie jest on wskazany, stanowi odmowa wydania leku. Prawo farmaceutyczne przewiduje taką możliwość właśnie w sytuacji, w której farmaceuta poweźmie wątpliwości odnośnie do wieku pacjenta.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama