Wykonywanie zawodu farmaceuty wiąże się z zapewnieniem ochrony zdrowia publicznego. Farmaceuta ma obowiązek pracować z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, a przy tym zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej, dostępnymi mu metodami i stosownie do zasad etyki i deontologii zawodowej.

Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty w świetle ustawy o zawodzie farmaceuty

Jednym z warunków przyznania farmaceucie prawa wykonywania zawodu jest to, by wykazywał nienaganną postawę etyczną i swoim zachowaniem dawał rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty. Oznacza to zatem, że osoba prawomocnie skazana za przestępstwo będzie pozbawiona możliwości ubiegania się o ten tytuł zawodowy.

Autonomia zawodowa

Zawód farmaceuty został zakwalifikowany w aktualnym brzmieniu ustawy o zawodzie farmaceuty (art. 2 ust. 1) jako samodzielny zawód medyczny. Przymiot samodzielności zawodowej jest niezbędnym elementem definiowania farmaceuty jako zawodu wolnego i zawodu zaufania publicznego. Autonomia zawodowa to niezależność w realizacji zadań, przejawiająca się możliwością planowania i swobodnego wyboru metod pracy oraz oceny jej wyników. Wiąże się ona ściśle z podejmowaniem decyzji i ponoszeniem odpowiedzialności za swoje działania.

Farmaceuta, który ma prawo wykonywania zawodu, musi być samodzielny w każdej sytuacji. Swoimi działaniami dąży do zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa stosowania leku, a jego praca jest związana z indywidualną odpowiedzialnością. Autonomia w tym zawodzie wiąże się z potrzebą ustawicznego aktualizowania oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – korzyść dla pacjenta, lekarza i farmaceuty

Internetowe Konto Pacjenta (IPK) to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia. Ma bowiem ułatwić pacjentom korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować w jednym miejscu informacje medyczne o stanie zdrowia Polaków.

Czytaj więcej

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Małoletni w aptece – co farmaceuta musi wiedzieć?

Jednen z instrumentów prawnych, mających ograniczyć ryzyko wydania leku pacjentowi, dla którego nie jest on wskazany, stanowi odmowa wydania leku. Prawo farmaceutyczne przewiduje taką możliwość właśnie w sytuacji, w której farmaceuta poweźmie wątpliwości odnośnie do wieku pacjenta.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama