Nowe zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek

W dniu 15 maja 2017 r. Prezydent podpisał przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej Pf), który istotnie modyfikuje warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Obecnie ustawa oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt prawny Data wejścia w życie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania, tj. 17 maja 2017 r. ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.) 30 dni od dnia ogłoszenia

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement